Nederlands leren in kinderopvang : nieuwe toolbox taal stimuleren

Het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven werkte, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, een ondersteuningspakket uit met info, tips en materialen om de ontwikkeling van het Nederlands te bevorderen in de voorschoolse kinderopvang. Met de toolbox ‘Taal stimuleren tijdens routines in de voorschoolse kinderopvang’ ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant deze begeleiders in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters.

De toolbox ‘Taal stimuleren tijdens routines in de voorschoolse kinderopvang’ is een ondersteuningspakket met achtergrondinfo, tips en materialen om de ontwikkeling van het Nederlands te bevorderen in de voorschoolse opvang.

“Met deze toolbox ondersteunen wij de begeleiders in de kinderopvangsector in onze provincie in het omgaan met anderstalige baby’s en peuters. Via dit pakket kan er al op heel jonge leeftijd aan taalstimulering worden gedaan”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Vlaams karakter en onderwijs.

De toolbox werd ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven), in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. Het instrument is zo ontworpen dat alle professionals uit de kinderopvang, zoals kindbegeleiders, onthaalouders, pedagogisch medewerkers en leidinggevenden, ermee aan de slag kunnen.

De brochure verduidelijkt hoe men de toolbox kan gebruiken. Daarnaast bestaat de toolbox uit fiches en materialen die ondersteuning bieden in het versterken van de talige basishouding en tips en materialen om de dagelijkse routines in de kinderopvang taalkrachtiger te maken.

De volgende materialen zijn aanwezig in de toolbox:

  • 29 fiches met concrete tips die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk;
  • 6 handige scheurblokken met kijkwijzers en opdrachten die het team ondersteunen in hun groeiproces;
  • 8 posters met inspirerende tips die in het opvanginitiatief opgehangen kunnen worden;
  • een stellingenspel dat kan ingezet worden om te brainstormen en te reflecteren.

Alle onderdelen van de toolbox zijn los van elkaar en volgens de eigen nood inzetbaar. Ze zijn stuk voor stuk aantrekkelijk vormgegeven. Kleuren en symbolen geven aan wanneer en hoe men ze kan gebruiken en de op maat gemaakte illustraties van Laura Janssens zorgen voor een speels element.

“Dagelijkse rituelen en routines zijn belangrijke momenten voor taalverwerving. Ze bevatten namelijk heel wat kansen om spontaan taal te koppelen aan wat kinderen zien en doen. En taal die kinderen ervaren, blijft beter plakken”, zegt Ellen Smits van het Centrum voor Taal en Onderwijs van KU Leuven.

Er werden in een eerste fase 200 toolboxen aangemaakt. Ze kunnen aangekocht worden via www.vlaamsbrabant.be/toolbox-taalstimulering

Voor kinderopvanginitiatieven uit de provincie Vlaams-Brabant bedraagt de aankoopprijs 20 euro, voor kinderopvanginitiatieven buiten de provincie 36 euro.

Deze toolbox is het vervolg op het gratis begeleidingstraject dat het CTO, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant, van januari 2019 tot oktober 2020 uitvoerde bij 8 kinderopvanginitiatieven in de Vlaamse Rand. Tijdens dit begeleidingstraject werden de kinderbegeleiders van de betrokken kinderopvanginitiatieven gecoacht op de werkvloer. De tips en ideeën die daarbij ter ondersteuning werden aangereikt, zijn nu verder uitgewerkt tot dit krachtige ondersteuningspakket.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?