Nationale vakbondsacties : maandag mogelijk hinder op het MIVB-net

De vakbonden plannen op maandag 28 september acties in het hele land. Deze hebben mogelijk gevolgen voor het MIVB-net, waar het gemeenschappelijk vakbondsfront besliste de acties te dekken. De MIVB vraagt haar reizigers in de mate van het mogelijke hun voorzorgen te nemen. Alle maatregelen worden genomen om de reizigers zo goed mogelijk in reële tijd te informeren over de situatie op het net.

Op maandag 28 september zijn vakbondsacties aangekondigd in het hele land. Deze acties worden gedekt door de vakbonden van de MIVB. Er wordt daarom gevreesd voor hinder in het openbaar vervoer.

Impact op het net

Ook al is het momenteel moeilijk om de juiste gevolgen in te schatten, riskeren deze vakbondsacties een impact te hebben op de reiswegen van de MIVB-voertuigen, enerzijds door deelname van het personeel of door verkeershinder door eventuele acties op het terrein.

De MIVB vraagt haar reizigers dan ook rekening te houden met mogelijke hinder op het openbaar vervoer bij het plannen van hun verplaatsingen. De vervoersmaatschappij informeert haar reizigers in reële tijd via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Vanaf 6 uur informeren de website mivb.brussels, Customer Care (070/23.2000), de mobiele app van de MIVB en de sociale mediakanalen (facebook.com/mijnmivb en de Twitter-account @stibmivb) de reizigers over de toestand op het net.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?