Nationale Bank past ontwerp voor nieuwbouw in Zellik aan

De Nationale Bank van België diende op 18 maart 2020 een omgevingsvraag in voor de bouw van een logistiek centrum met opslagruimtes, kantoorruimte, technische lokalen en de uitbating van een geldverwerkingsgebouw.

Openbaar onderzoek en bijkomende vergadering

Het openbaar onderzoek liep van 12 juni tot en met 11 juli 2020. Op 31 augustus 2020 leverde het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning af. De bekendmaking werd aangeplakt op 24 september, de beroepstermijn loopt tot en met 23 oktober 2020.

Op 10 september organiseerde de Nationale Bank een bijkomende vergadering voor de omwonenden. Tijdens het openbaar onderzoek en de vergadering werden meerdere vragen gesteld over de inrichting van de omliggende straten, en in het bijzonder de Serge Ecksteinlaan. Er werd ook bezorgdheid geuit over de ruimtelijke ontwikkeling in de omgeving.

Bouw van het center: ontwikkeling en toekomstvisie buurt

Gezien de ligging van het gebouw van de NBB schept de hoogte ervan geen precedent voor andere ontwikkelingen met eenzelfde schaalgrootte in de omgeving. Ten zuiden en oosten van het perceel zijn de percelen, volgens het gewestplan, gelegen in woongebied (3 bouwlagen waarvan 2 woonlagen). De westelijke zijde (overzijde Relegemsestraat) is afgedekt door het provinciaal RUP Pivo. De noordelijke zijde is, volgens het gewestplan, gelegen in industriegebied. Gezien de versnippering van deze percelen en de recente invulling van kleinere bedrijven en KMO-units, is het niet mogelijk om hier nog een gebouw te voorzien met eenzelfde schaalgrootte als dit van de Nationale Bank. Het gemeentebestuur en de Nationale Bank hebben op basis van deze vragen het ontwerp en de afspraken voor de omliggende straten verder verfijnd. In het aangepaste ontwerp wordt rekening gehouden met de toekomstvisie van het gemeentebestuur voor de omliggende straten.

De Relegemsestraat is kwalitatief ingericht en zal in de huidige toestand behouden blijven.

In de Schapenbaan zal de Nationale Bank het bestaande voetpad uitbreiden over de volledige lengte van het perceel. Eventuele schade aan de bestaande infrastructuur ten gevolge van de werken zal uiteraard hersteld worden.

De Serge Ecksteinlaan is verouderd en bevat zeer veel verharding. In de toekomst wensen we hier een aangenamere omgeving van te maken met aan weerszijden afgescheiden, kwalitatieve voet- en fietspaden en een groene middenberm met hoogstambomen. De Nationale Bank zal instaan voor de aanleg van het afgescheiden voet- en fietspad aan de zijde van haar perceel. Het gemeentebestuur kan dan aansluitend de totale herinrichting op zich nemen.

Om schade ten gevolge van de bouwwerken te vermijden, zullen de herinrichtingswerken pas starten na voltooiing van de nieuwbouw.

Van zodra de detailstudie voor het ontwerp van de Serge Ecksteinlaan wordt opgestart, contacteren wij alle buurtbewoners om mee het detailontwerp te bespreken en te verfijnen.

Archief

Nationale Bank bouwt nieuw cashcenter in Zellik


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?