N-VA wil geen peuken meer op de grond

De helft van al het zwerfvuil in Vlaanderen bestaat uit sigarettenpeuken. Ook in Halle vind je veel peuken op de grond. N-VA-raadslid Benjamin Swalens pleit voor een plan van aanpak en wil de strijd tegen sigarettenpeuken opvoeren.

Benjamin Swalens: “Peuken horen niet op de grond. We moeten campagnes die hierop wijzen blijven herhalen. Maar we moeten ook een oplossing aanbieden. Daarom moet meer Halse vuilnisbakken uitgerust worden met een apart reservoir voor sigarettenpeuken, zeker op plaatsen waar er veel volk komt. Wie dan nog zijn peuk op de grond smijt, moet gewoon beboet worden.”

Dit jaar werden in Halle 14 GAS-boetes uitgeschreven voor het werpen van sigarettenpeuken op de grond. "Wetende dat er per dag duizenden peuken op de grond belanden, wordt er dus zeer weinig beboet. Inbreuken blijven dus veelal onbestraft", besluit Benjamin Swalens.

Schepen Johan Servé: “Van 30 september tot 6 oktober vond de week van de handhaving plaats. Tijdens deze week is er een verhoogde aandacht voor zwerfvuil en sluikstort. Opvallende was de aankondiging dat er ook ging gecontroleerd worden op sigarettenpeuken en dat hiervoor GAS-boetes gingen worden uitgeschreven. De stad levert reeds langer via sensibilisering een strijd tegen de peuk oa via de campagne ‘hier begint de zee’ en het uitdelen van de zakasbakjes met de slogan ‘peuk in de pocket’.  Anderzijds, is tot op heden slechts een klein deel van de Halse vuilnisbakken uitgerust met een reservoir voor sigarettenpeuken. Daarnaast bleek tijdens de toelichting van het jaarverslag van de politie dat de strijd tegen zwerfvuil geen prioritaire taak meer is van de politie.

“Er zijn in Halle meer dan 500 afvalbakken. Het is financieel onverantwoord om die op een korte tijdsspanne te voorzien van een aangepast deksel. Het integreren van een asbak kost zo’n 125 €, exclusief BTW. De nieuwe afvalbakken - sinds 2017 aangekocht - zijn wel onmiddellijk voorzien van zo’n geïntegreerde asbak.  We wijzen er ook nog op dat een roker zijn peuk ten allen tijde in de vuilbak mag gooien nadat hij die doofde op de grond. De vraag kan gesteld worden of de Hallenaar een aanzienlijke som moet betalen via belastinggeld om rokers te voorzien in comfort. Net zoals een hondenbaasje weet hondenpoep moet opruimen, moet een roker zijn peuk ofwel meenemen ofwel in een afvalbak gooien. Met of zonder geïntegreerde asbak.  Verder blijken de draagbare asbakjes zowel via de lokale handel als online makkelijk verkrijgbaar”, zeg Servé.

Politie bouwt af 

“Het is de bedoeling om de huidige werkwijze, die we positief evalueren, verder te zetten. Dit houdt in dat we inzetten op sensibiliseren en preventie alsook proactief werken waar mogelijk, eerder dan op een repressief optreden. Een voorbeeld hiervan is het sneller leeghalen of bijplaatsen van textielcontainers waardoor een deel sluikstort kan vermeden worden.  De problematiek van sluikstort-hotspots wordt ook besproken op het overlastplatform.  De inzet van camera's wordt eveneens verder uitgewerkt en waar mogelijk geoptimaliseerd. 

Belangrijk om te vermelden is dus dat deze repressieve stap niet op zichzelf staat. Er wordt sinds vorig jaar actief gesensibiliseerd rond de nefaste gevolgen van sigarettenpeuken en de plicht van de rokers om de peuk in een afvalbak te gooien of mee te nemen. Tot afgelopen zomer werden honderden draagbare asbakjes uitgedeeld en werden op verschillende plaatsen het opschrift “Hier begint de zee. Niets ingooien” gespoten ter hoogte van waterslikkers. Bovendien werden her en der in die buurt banners gehangen.”

“Vorig jaar maakten we van de handhavingsweek gretig gebruik om asbakjes uit te delen en rokers te verwittigen dat er actief gecontroleerd en beboet zal worden. Ook via evenementen zoals Spectakulo werd er duchtig gesensibiliseerd. 

Daarnaast benadrukt de politie dat ze haar prioriteiten dient te stellen.  Ze zien de strijd tegen het zwerfvuil niet onmiddellijk als een terugtred.  Daar waar ze kunnen, werken ze mee.  Zo is er het hernieuwde engagement van de politie om minstens om de twee maanden een gezamenlijke actie op poten zetten.  Zoals tijdens de handhavingsweek duidelijk werd is het belangrijk om dat tijdens de ruime spitsuren te doen (hoogste pakkans).  Enkel een continue aanpak kan een duurzame gedragsverandering verwezenlijken”, zegt de schepen. 

 GAS-ambtenaren  

Op 15 oktober’19 telt de stad Halle 9 GAS-ambtenaren. Met die nuance dat de meeste gemeentelijke ambtenaren niet actief belast zijn met het uitoefenen van een toezichtstaak. Dit zijn er actueel 3 die hun bevoegdheid actief gebruiken. De nieuw aangeworven medewerker van de cluster Integrale Veiligheid zal in het voorjaar 2020 de opleiding volgen. “Daarnaast wensen we ook nog een gemeenschapswachter aan te werven die na zijn aanstelling eveneens de opleiding zal volgen. We geven volledigheidshalve ook nog mee dat alle politieambtenaren eveneens de bevoegdheid hebben om GAS-vaststellingen te doen.”, weet de schepen.

 Aantal GAS-boetes voor zwerfvuil

Door de GAS ambtenaren werden er 45 GAS-boetes uitgeschreven voor sluikstort en 19 voor zwerfvuil. Daarvan waren er 14 specifiek met betrekking tot peuken.

De GAS ambtenaren worden niet specifiek op een locatie ingezet maar maken een bestuurlijk verslag op indien ze overtredingen vaststellen tijdens de normale dagtaak of als er meldingen binnenkomen.  Bij specifieke campagnes zoals o.m. de handhavingsweek wordt er wel meer gericht gewerkt. 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?