N-VA-Lennik² wil duidelijke info rond windturbineproject

LENNIK - NVA-LENNIK-KWADRAAT wil dat gemeente duidelijke informatie verschaft over de resultaten van de windenergiestudie in Lennik. Op de gemeenteraad van afgelopen maandag 23 september stelde het studiebureau Zero Emission Solutions de resultaten voor van een haalbaarheidsstudie naar windenergie in de gemeente Lennik. Deze studie vormt een verder resultaat van de gemeenteraadsbeslissing van 27/04/2009 waar door de gemeenteraad unaniem werd goedgekeurd om in Lennik verder te werken rond de mogelijkheden van coöperatieve windenergie in Lennik.

Uit een eerdere studie van Bruno Moens in 2006 was immers gebleken dat 3 windmolens volstaan om de 3000 Lennikse gezinnen voor 100 % van groene, coöperatieve stroom te voorzien. Na een onderzoek van het grondgebied van Lennik bleek de zone langsheen de Assesteenweg te Eizeringen over de beste kaarten te beschikken. De studie van ZES werd door het schepencollege in 2011 aangevraagd om voor de drie bepaalde locaties langsheen de Assesteenweg de mogelijkheden voor ontwikkeling in verder detail na te gaan.

“Uit het eerste deel van deze studie blijkt dat er geen ruimtelijke beperkingen zijn, eventueel mits de verschuiving van 1 locatie met enkele meters. Verder werd aan ZES gevraagd om voor verschillende masthoogtes en verschillende vermogens van windmolens telkens de geluid- en slagschaduwcontouren na te gaan. Deze analyse is momenteel slechts maar uitgevoerd voor het grootste vermogen van windmolens, 2,3 MW of een windmolen met wieken met een diameter van 82 m. Dit vermogen is op deze locaties minder geschikt omwille van de overschrijding van de nachtelijke geluidsnorm van 39 dBA. ZES zal in de komende weken een bijkomende analyse uitvoeren voor kleinere windmolentypes die over kortere wieken beschikken. Het college had dit in 2011 aan ZES gevraagd na plaatsbezoeken aan het project van de coöperatieve Beauvent te Diksmuide waar 2 windmolens van elk 800 kW zonder enige hinder werden gerealiseerd in de buurt van de dorpskern van Nieuwkapelle. Deze resultaten zullen vervolgens voorgesteld worden aan de gemeenteraadsleden”, stelt Bruno Moens.

Verklaringen

Sommige leden van het nieuwe college namen deze voorlopige resultaten aan als een reden om het windenergieproject in Lennik onhaalbaar te verklaren. “Wij als NVA-LENNIK-KWADRAAT-fractie willen het volledige resultaat van deze studie afwachten voor we conclusies trekken over de haalbaarheid”, zegt Bruno Moens.

“Het feit dat we met alle 3000 gezinnen samen voor 100 % in onze eigen stroomproductie kunnen voorzien, dat we allen samen hierin kunnen investeren en de opbrengsten onder de Lennikse gezinnen kunnen herverdelen, dat we onafhankelijk kunnen worden van buitenlandse energieconcerns, dat we opnieuw controle krijgen over een rechtvaardige prijs voor onze stroom en dat we tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze kinderen rond klimaatverandering en kernafvalproductie kunnen realiseren, is voor ons voldoende reden om onze politieke verantwoordelijkheid in dit belangrijk dossier blijvend op te nemen”, besluit Moens.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?