N-VA Halle lanceert zes concrete voorstellen voor ander parkeerbeleid

Volgens N-VA Halle is er nood aan een grondige bijsturing van het Halse parkeerbeleid. De oppositiepartij heeft zijn huiswerk klaar met zes concrete voorstellen.

Lees eerst ook: Halse handel gaat in verzet tegen het nieuwe parkeerbeleid en Gratis parkeren levert al vanaf eerste dag meer klanten op

Verlagen van de parkeertarieven

In vergelijking met andere steden heeft Halle volgens N-VA hoge tarieven. De partij stelt een halvering van de tarieven voor de groene en gele zone en een verlaging van de tarieven voor de rode zone voor. "Invoeren van gratis parkeren op vrijdag na 16u. Het gratis parkeren op zaterdag uitbreiden naar donderdagvoormiddag (markt). Het retributietarief brengen tot 25 euro voor een ganse dag", luidt het voorstel.

Inzetten op gratis randparkings

In het huidige plan is de Gooikenaar slechts de enige gratis randparking. Naast de Gooikenaar wil N-VA dat de Spoorwegstraat en de toekomstige parking op het voormalig stadsmagazijn gratis randparkings worden. "Wanneer de NMBS-parkeertoren klaar is, wordt parking Nederhem terug een randparking waar markt-, winkel- en horecabezoekers voor enkele uren terecht kunnen.
Welkomstlaan blijft altijd gratis."

Parkeerabonnementen goedkoper maken

De huidige tarieven voor parkeerabonnement zijn volgens N-VA te hoog. De partij wil ook hier een halvering van de tarieven voor Hallenaren en voor wie in Halle werkt. Niet-Hallenaren betalen 25 euro per maand. Wat betreft zorgverleners een gratis kaart plus uitbreiding van 90 minuten naar 180 minuten parkeren.

Vereenvoudiging van de zones

De parkeervoorwaarden voor de verschillende zones zorgen volgens de partij ook voor verwarring. N-VA wil dat de groene parkings die op zaterdag gratis zijn geel worden. Alle gele parkings zijn dan gratis op zaterdag.

Blauwe zone van maandag tot vrijdag

N-VA stelt voor om de blauwe zone enkel van maandag tot vrijdag te laten gelden. Tijdens periodes van gratis parkeren is dat ook van toepassing in de blauwe zone. Verder moet ook de signalisatie veel beter worden. Mensen weten vaak niet dat ze zich in een blauwe zone bevinden.

Werk maken van digitale signalisatie

De huidige bewegwijzering naar de verschillende parkings is volgens N-VA onleesbaar en niet duidelijk. "Iedere stad die naam waardig beschikt reeds over een digitale signalisatie met en duidelijke vermelding van het aantal vrije plaatsen. Hoog tijd dat Halle er werk van maakt om die kloof te dichten", sluit N-VA Halle af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?