Halse handel gaat in verzet tegen het nieuwe parkeerbeleid

De Hallse middenstandsvereniging Verenigde Handelaars Halle (VHH) heeft een open brief gestuurd naar het gemeentebestuur met hun grieven waarbij vooral het parkeerbeleid kop van Jut is. De brief is het resultaat van een bevraging onder de handelaars. Het stadsbestuur reageert.

“Voor het eerst in vele jaren heerst er een unanieme consensus bij de VHH. Nu de sanitaire crisis ons stilaan uit zijn greep loslaat, gaan we dan ook gezamenlijk op de noodrem staan. Het kan nu éénmaal zo niet verder. De vele heikele onderwerpen dienen we hier niet één voor één aan te halen. Die lezen of horen jullie, net zoals heel Vlaanderen, dagdagelijks via diverse media.

Vandaag echter leggen we de vinger op één van de vele etterende wondes die ons zieltogend centrum rijk is. Het parkeerbeleid … De nagel aan de doodskist van elke Hallenaar.

Op een late zonnige nazomerdag in 2020 werd op een inderhaast georganiseerde vergadering, het parkeerbeleid ontvouwd. Alsof elke VHH’r, laat staan Hallenaar, nog niet genoeg had geleden onder de eerste lockdown. Vond het Halse stadsbestuur de tijd rijp om langs de kassa te passeren. De nieuwe melkkoe, het parkeerbeleid!

Van enige inspraak, laat staan toegevingen, was er in de dagen na de grote ontvouwing geen sprake. Begin 2021 zag dan ook, in volle sanitaire crisis, de nieuwste Halse blunder het levenslicht. Intussen zijn we Oktober 2021 en is de stadsrekening al mooi aangedikt. Recent leerden we via de pers, dat dit mooie budget aangewend zal worden voor de verdere verfraaiingen van het Halse patrimonium. Na de waterloze speeltuin en de Zenne terrassen, langs de Leide, is er dan ook vast nog wel een stukje parking te over voor een nieuw belevingsproject.

Beste bestuur, we vragen jullie met aandrang de weg van redelijkheid en ratio te bewandelen. Een herevaluatie van de gulzige parkeermeters is een must! De leegloop gaat immers onverminderd verder en de bezoekersaantallen nemen seizoen per seizoen af. Halle keldert … Overstijg alstublieft jullie partijbelangen en open de ogen. Enkel op deze manier kan de molensteen rond het hele Halse centrum mee naar de Zenne terrassen verhuizen.

Concreet … De ondermaatse bezettingsgraad van de Halse parkings weerspiegelt de bezoekersgraad van de ooit zo succesvolle straten en pleinen. Een halvering van de torenhoge tarieven levert in een nabije toekomst gegarandeerd een bezettingsgraad x2 op. Een ingreep betekent dus de facto een status quo op de Halse debet zijde. Maar een meer dan welkome levenslijn voor de hele Halse handel en horeca", aldus de open brief.

Schepen van lokale economie Johan Servé is enigszins verbaasd dat de VHH met het resultaat van hun enquête onmiddellijk naar de pers is gestapt. "Omdat het voornamelijk over het parkeerbeleid gaat heb ik met mijn collega van mobiliteit Bram Vandenbroecke afgesproken dat we eerst hun grieven in het schepencollege gaan bespreken en daarna in gesprek gaan met de VHH."

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?