N-VA Gooik start kiesstrijd met enquête

Voor N-VA Gooik is de kiesstrijd begonnen. De lokale N-VA-afdeling peilt met een enquête op de website Gooik Spreekt naar de mening van de Gooikenaars over de gemeente en het gevoerde beleid, en maakt dat bekend met opvallende gele borden in het straatbeeld.   

“De initiatiefneemster van dit alles is ons OCMW-raadslid Kristel Moonens. Het is een unicum in deze Pajotse landelijke gemeente dat de burger reeds zo vroeg voor de verkiezingen en op zulke moderne wijze bevraagd wordt.” aldus Kristoff Hemelinckx, fractieleider voor N-VA in de Gooikse gemeenteraad.

“ Via onze website Gooik Spreekt willen we de  mening van de Gooikenaars ontdekken. Het zijn geen voor de hand liggende vragen waarop iedereen hetzelfde antwoord geeft, zoals we bij andere gelijkaardige initiatieven merken. Deze vragenlijst is zo opgesteld dat er discussie kan ontstaan. Hier kunnen we meer halen dan uit een stukje voorgekauwde kost in de vorm van een vragenlijst. En op deze manier krijgt iedereen de kans zijn of haar wensen en noden weer te geven. Maar we willen niet enkel denken maar ook doen. De suggesties die we via de site krijgen zullen we gebruiken om voorstellen te doen naar de meerderheid bij het OCMW en de gemeente. We willen een engagement aangaan en dit ook nakomen. Het is duidelijk, de Gooikse kiesstrijd is reeds vroeg begonnen. Binnen een jaar kennen we het resultaat.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?