Mobiliteitsbarometer: neem deel aan de enquête

Deze herfst peilt Brussel Mobiliteit in een mobiliteitsbarometer naar de tevredenheid van alle weggebruikers met als doel over recente gegevens te beschikken.

Het nieuwe Gewestelijk mobiliteitsplan Good Move werd in 2020 goedgekeurd. In het kader van de uitvoering van dit plan, wapent Brussel Mobiliteit zich met middelen om het mobiliteitsgedrag in kaart te brengen en te analyseren. Zo kan de impact van het mobiliteitsbeleid op het gedrag geëvalueerd worden.

De mobiliteitsbarometer is een van die middelen waarmee de verplaatsingsgewoonten en de tevredenheid van de gebruikers over het mobiliteitsaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter doorgrond kunnen worden.

Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt: "De infrastructuur en het mobiliteitsgedrag in Brussel veranderen zeer snel. Wij hebben de feedback nodig om deze veranderingen op te volgen en ons beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de te bereiken doelstellingen van ons  gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Samen maken we van Brussel een groenere, vlottere en aangenamere stad."

Het is de bedoeling om een zo ruim mogelijk staal inwoners en pendelaars te bevragen over de verschillende verplaatsingswijzen die in Brussel beschikbaar zijn. Zo kan de perceptie van de mobiliteit en de verkeersveiligheid gemeten worden: ontwerp van stoepen en openbare pleinen (breedte, wegbekleding, signalisatie...), frequentie van het openbaar vervoer, veiligheidsgevoel ten opzichte van het ongevallenrisico, verplaatsingstijd, enz.

Brussel Mobiliteit heeft u nodig

Om deze doelstelling te bereiken en het mobiliteitsaanbod in Brussel te verbeteren, wordt iedereen die 16 jaar of ouder is en in Brussel woont of er zich regelmatig verplaatst, uitgenodigd om deel te nemen aan de mobiliteitsbarometer. Dit kan door een vragenlijst in te vullen, wat maximum 15 minuten in beslag neemt.

De antwoorden worden uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt en gewogen om representatief te zijn voor de populatie die zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatst.

Praktisch


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?