Mobiliteitsavond brengt oplossingen voor Halse files

HALLE - De mobiliteitsavond van de Fietsersbond in samenwerking met het Mobiliteitsplatform en 11 middenveldorganisaties lokte afgelopen vrijdag 200 Hallenaren naar de raadzaal van het stadhuis. Allen waren ze daar voor maar één ding : de mobiliteit in Halle tegen 2020 een heel pak verbeteren.

Met deze mooie opkomst blijkt het draagvlak om van Halle een aangename wandel-, winkel-, woon- en fietsstad te maken blijkt erg groot te zijn. Dat er oplossingen zijn om de fileproblemen in Halle op te lossen zijn er, dat blijkt uit de mobiliteitsavond. "Eén magische oplossing voor de fileproblematiek is er niet maar dient gezocht te worden in een combinatie van maatregelen", zegt Dirk Dedoncker, voorzitter van Fietsersbond Halle. "Zo zijn er meer investeringen nodig in de infrastructuur zoals goede voetpaden, ook voor mensen met een rolstoel of met een kinderwagen en comfortabele en veilige fietspaden. In de stad moet de auto een stapje terug zetten, zeker voor doorgaand verkeer. Nieuwe wegen rond of in Halle aanleggen, is geen oplossing en trekt meer verkeer aan waardoor het fileprobleem op termijn alleen maar vergroot."

Op de mobiliteitsavond kwamen de aanwezigen ook tot de conclusie dat de oplossing ook bij de Hallenaar zelf ligt. "Moeten we wel voor elke verplaatsing de auto gebruiken of zijn er alternatieven? Neem ik de auto? Kan ik mijn auto delen met meer mensen? Neem ik de bus of de trein? Neem ik beter de fiets of kan ik te voet gaan? Het kan allemaal en als we allen minder de auto nemen, worden de files vanzelf korter", aldus Dedoncker.

"We vernamen ook dat er de komende jaren nog eens 3.000 woongelegenheden bijkomen, het leerlingenbestand van de scholen van 10.000 naar 12.000 doorgroeit, bedrijven zoals Colruyt en het ziekenhuis gaan uitbreiden en er plannen worden gemaakt voor een bijkomend shoppingcenter in het hart van de stad. En zolang de ondertunneling van de A8 nog niet is gerealiseerd, vindt het sluipverkeer zijn weg doorheen de stad.  Als we alles zijn beloop laten en nu niet tot actie overgaan, staan we in 2020 allemaal stil", besluit Dedoncker.

De voorstellen op de mobiliteitsavond kwamen zeker niet alleen van de Fietsersbond, maar vooral ook van gewone burgers. Een paar concrete voorstellen die werden genoemd:

De schoolomgevingen zouden best veel veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Ook moet er ingezet worden op veilige wandel- en fietsroutes naar de scholen zodat de mensen zich niet verplicht voelen om hun kinderen met de auto naar school te brengen.

Iedereen laten parkeren voor de eigen deur is niet langer mogelijk gezien de beschikbare ruimte en het groeiend aantal auto’s per gezin. Daarom heeft Halle nood aan goede parkings voor auto’s aan de rand van de binnenstad, bvb aan de Suikerkaai of Gooikenaar of op Sint-Rochus. Deze kunnen dan via een aangename wandelweg maken dat het centrum goed bereikbaar blijft. Maar mensen die minder goed te been zijn moeten wel het centrum met de auto nog kunnen bereiken, zonder daarvoor het hele centrum te moeten doorrijden.
Er is zeker nood aan goede en veilige fietsenstallingen in het centrum en goede fietsroutes doorheen de stad.
Er waren ook heel concrete voorbeelden zoals de situatie aan de Roggemanskaai. Er is geen voetpad, het fietspad is te smal en in twee richtingen, ligt direct naast de rijbaan en is vol met putten. Al jaren werd beloofd daar iets aan te doen, maar er komt maar geen schot in een goede fiets- en wandelverbinding. Nochtans staan de appartementen er al wel. Hoe gaat het worden met nieuwe wijken als Nederhem?

Alle voorstellen worden nu verder doorgestuurd naar het Mobiliteitsplatform. Daar gaan de experts kijken of en hoe dit alles kan uitgevoerd worden en zullen ook de burgers verder geïnformeerd worden.

(Foto : Fietsersbond Halle)

Archief

Lees ook : "Halle filevrij in 2020? Het kan!" (Video)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?