Mobiele dijken tegen wateroverlast in Basiliekstraat en Maandagmarkt

Halle gaat mobiele waterschotten aankopen die de winkeliers in de buurt van het kruispunt van de Maandagmarkt en de Basiliekstraat beter moeten beschermen tegen mogelijke wateroverlast. Bij uitzonderlijke regenval is dit een zeer kritieke locatie.

“Door de riolering in de winkelstraten volledig te vernieuwen en ook extra bufferbekkens te plaatsen onder het Possozplein, werden de problemen met wateroverlast uit het verleden gevoelig ingedijkt. Maar het kruispunt van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt blijft een zeer kritiek punt bij hevige regenval, omdat het bijzonder laag ligt en hier ook al het water van de hoger gelegen stadsdelen langs de Ninoofsesteenweg en de Lenniksesteenweg moet gekanaliseerd worden naar het centrum. En daar durft het al eens fout te lopen bij uitzonderlijke regenval. De stad onderzoekt daarom of er hogerop niet extra buffercapaciteit kan voorzien worden”, zegt Johan Servé schepen openbare werken.

Maar deze ingrepen vragen studiewerk en ook aardig wat infrastructuurwerken. Deze oplossingen zullen dus niet op korte termijn gerealiseerd worden. Daarom gaat de stad zo’n 30.000 € investeren in de aankoop van flexibele waterdijken. Het college van burgemeester en schepenen bereikte hierover een princiepsakkoord. In een volgende fase zal onderzocht worden welk type van  waterschotten het best kunnen ingezet worden bij hevige regenval.

Deze kunnen gratis gebruikt worden door de handelszaken op de hoek van de Maandagmarkt en de Basiliekstraat. De bedoeling is dat ze deze positioneren bij code geel of meer. Met de waterschotten kan het water bovengronds gebufferd of gekanaliseerd worden en proberen we te voorkomen dat het water binnenstroomt in de handelszaken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?