Misiabrug opent half jaar vroeger dan gepland

In juli vindt in Halle de officiële inhuldiging plaats van de Misiabrug, voorheen gekend als de Zuidbrug. Dat zal gebeuren door het stadsbestuur, de Vlaamse Waterweg en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Het verkeer kan vanaf zaterdag 9 juli gebruik maken van deze belangrijke verbinding tussen het Bevrijdingsplein en de stationsbuurt.

Vlotter verkeer rondom het stadscentrum

In de loop van de eerste maand van de grote vakantie, ruim een half jaar vroeger dan gepland, kan de nieuwe Misiabrug over het kanaal in gebruik genomen worden. Dit bouwwerk van De Vlaamse Waterweg nv met een kostprijs van 15 miljoen euro garandeert een vlotte verbinding tussen het Bevrijdingsplein en de stationsomgeving aan Sint-Rochus. De Misiabrug, die vernoemd is naar Misia Godebska, kleindochter van de Halse cellist François Servais, sluit aan op de nieuwe Zennebrug ter hoogte van de René De Boecklaan en landt op de Vogelpers. Dankzij een reeks ondersteunende verkeersmaatregelen zullen alle weggebruikers deze belangrijke verkeersas optimaal kunnen benutten, terwijl het stadscentrum zo veel mogelijk ontlast wordt van doorgaand verkeer.

Schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke: “We zetten maximaal in op een vlotte doorstroming van het verkeer op de grote wegen rond Halle. Zo zorgen we voor een bereikbare stad, en tegelijkertijd ook voor een leefbare stad. Hiervoor bevestigen we enkele eerder genomen aanpassingen in ons mobiliteitsbeleid, aangezien ze een bijzonder positieve invloed hadden op de verkeerscirculatie en daardoor ook op de veiligheid van de actieve weggebruikers in onze binnenstad.”

Aanpassingen vangen afsluiting Bospoortbrug voor wagens op

Eens de Misiabrug open is voor het verkeer, zal de Bospoortbrug om veiligheids- en mobiliteitsredenen meteen afgesloten worden. Die brug is in slechte staat en krijgt daarom van De Vlaamse Waterweg nv voorrang op de bouw van de Nederhembrug. De nieuwe Misiabrug biedt de weggebruikers een alternatief voor de Bospoortbrug. Via de Vogelpers kan je naar het Bevrijdingsplein rijden en zo het stadscentrum bereiken. Door ook de verkeersinfrastructuur op verschillende plaatsen herin te richten, wordt de hinder door de afsluiting van de Bospoortbrug zo goed mogelijk opgevangen.

De aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur gebeuren volgens het STOP-principe. Prioriteit gaat dus naar Stappen en Trappen (fiets), vervolgens het Openbaar vervoer en dan het Privévervoer.

We zetten de aanpassingen even op een rijtje:

Misiabrug : Burgemeester Marc Snoeck: "De Misiabrug verbindt het Bevrijdingsplein met Sint-Rochus en de stationsomgeving, en zal dus één van de belangrijkste verkeerswegen in Halle worden. Met de Misiabrug realiseren we eindelijk de definitieve en duurzame verbinding tussen de Sint-Rochuswijk en het centrum van onze stad". Naast gemotoriseerd verkeer hebben ook fietsers en voetgangers toegang tot de brug. Langs beide zijden is er een veilig afgescheiden gemengd fiets- en voetpad.”

Vogelpers:: In de Vogelpers is er naast de tweerichtingsbaan voor gemotoriseerd verkeer ook een gemengd fiets- en voetpad voorzien aan de kant van het kanaal. Hiernaast kan je voortaan gewoon langs parkeren in plaats van dwars parkeren. Aan de kant van de woningen wordt de parkeerstrook omgevormd tot een fietspad. Op die manier bieden we een veilige doorgang voor fietsers tussen de Misiabrug en het kruispunt van de Sint-Rochusstraat en de Vandenpeereboomstraat. Aan het kruispunt van de Vogelpers met de aftakking van de Vogelpers (richting Prinses Paolalaan) mag je komende vanaf het Bevrijdingsplein rechts afslaan richting Prinses Paolalaan. Maar kom je van aan het station in de richting van het Bevrijdingsplein, dan is het daar verboden om linksaf richting Paolalaan te rijden. Zo blijft de doorstroming naar en van de Misiabrug beter gegarandeerd en wordt ook het sluipverkeer in de Sint-Rochuswijk ontmoedigd.

Servaislaan: Kom je uit de Servaislaan? Dan moet je voorrang verlenen aan het verkeer op de Vogelpers. Zo kan het verkeer in het verlengde van de Misiabrug vlot doorstromen.

Kruispunt Vogelpers, Sint-Rochusstraat, Vandenpeereboomstraat en Bospoortbrug: Op dit drukke kruispunt blijft de voorrangsregeling behouden. Het verkeer komende van zowel de Vogelpers als de Vandenpeereboomstraat moet dus nog altijd voorrang verlenen aan de fietsers op de route Sint-Rochus en Bospoortbrug.

Bospoortbrug en openbaar vervoer: De brug over het kanaal wordt met blokken en bloembakken afgesloten voor wagens en openbaar vervoer. De bussen rijden dus niet langer over de Bospoortbrug naar het station, maar volgen een alternatieve route langs de Suikerkaai, de Misiabrug en de Vogelpers naar het station. Hierbij blijft dezelfde dienstverlening gelden met dezelfde opstap- en afstapplaatsen. Fietsers, bromfietsers (klasse A) en speedpedelecs mogen gebruik maken van de Bospoortbrug. Voetgangers kunnen over de houten Baileybrug ernaast.

Graankaai: Samen met het afsluiten van de Bospoortbrug wordt ook de Graankaai afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Graankaai wordt hiermee voortaan een volwaardig onderdeel van de fietssnelweg F20 van de Bospoortbrug tot aan Molens Dedobbeleer. Dit stuk is dus niet langer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Het gedeelte tot het rondpunt wordt dan weer fietsstraat waar ook plaats is voor wagens en de bestaande parkeergelegenheden behouden blijven. Met de opening van de NMBS-parkeertoren in het voorjaar van 2023 komen hier 350 extra parkeerplaatsen bij.

Suikerkaai: Op de Suikerkaai blijft het verkeer toegestaan in beide richtingen. Op het kruispunt met de Basiliekstraat wordt de rijbaan aangepast. Hier is namelijk een verbreding nodig, zodat de bussen komende van de Basiliekstraat een veilige bocht kunnen maken richting Suikerkaai. Voor de veiligheid van alle weggebruikers komt het zebrapad dan ook lager te liggen en worden voetgangers verplicht om gebruik te maken van het voetpad langs de gebouwen van Les Eleveurs.

Willamekaai: Op de Willamekaai geldt voortaan eenrichtingsverkeer vanaf de Basiliekstraat naar de Sasbrug. Door de rijrichting aan te passen, ontlasten we het kruispunt van de Suikerkaai met de Basiliekstraat en de Willamekaai. Het gedeelte tussen de Slingerweg en de Sasbrug blijft wel tweerichtingsverkeer, zodat de scholen in de buurt vlot te bereiken blijven. Verder schaffen we het tijdelijke fietsverbod op de Willamekaai af, aangezien er een einde is gekomen aan de gevaarlijke verkeerssituatie door het verhoogde vrachtverkeer. De Willamekaai wordt ook een fietsstraat waardoor de fietsers steeds voorrang op het autoverkeer hebben. Parkeren op de Willamekaai tussen de Basiliekstraat en de Dijkstraat kan voortaan volledig op de rijbaan (en dus niet langer deels op het trottoir). Parkeren tussen de Dijkstraat en de Slingerweg blijft toegelaten op de uitgebouwde parkeerplaatsen.

Klarabrug: Gezien de aangepaste verkeerssituatie van de Willamekaai mogen fietsers voortaan over de Klarabrug rijden. Als ze uitkomen op de Willamekaai moeten ze voorrang verlenen aan het doorgaand verkeer.

Arkenvest: De Arkenvest blijft voorbehouden voor openbaar vervoer en plaatselijk verkeer. Dat plaatselijk verkeer is toegestaan tot aan de werkwinkel van de VDAB. Bewoners, bezoekers en handelaars kunnen de Arkenvest bereiken via de Bergensesteenweg en de Molenborre. De vlotte doorstroming van de bussen in de Arkenvest komt namelijk de stiptheid van het openbaar vervoer ten goede, terwijl autoverkeer gebruik kan maken van de grote wegen rondom het stadscentrum. Fietsers zullen na de geplande werken aan het wegdek ook opnieuw door de Arkenvest kunnen rijden. Het Elisabethpark wordt vanaf dan volledig voorbehouden voor voetgangers.

Auguste Demaeghtlaan (N6): De Auguste Demaeghtlaan blijft ontdubbeld in de richting van Sint-Pieters-Leeuw tussen het kruispunt met de Ninoofstesteenweg en het kruispunt met de Jean Jacminstraat. Op die manier creëren we een extra rijstrook voor het doorgaand verkeer richting Sint-Pieters-Leeuw en Brussel. De voorsorteerstrook voor het verkeer richting Ninove op de Auguste Demaeghtlaan blijft verlengd tot het kruispunt met de Zuster Bernardastraat. Door dit doorgaand verkeer te scheiden van het lokale verkeer zorgen we voor een betere doorstroming op de Auguste Demaeghtlaan.

Zuster Bernardastraat: Wegens de positieve gevolgen voor de doorstroming van het verkeer over de Auguste Demaeghtlaan (N6), blijft de Zuster Bernardastraat afgesloten van de N6. Zo zorgen we tegelijkertijd voor een vlotte circulatie op de grotere wegen rondom het stadscentrum, terwijl onze binnenstad autoluwer en veiliger wordt voor iedereen.

Louis Vanbeverenstraat: De Louis Vanbeverenstraat blijft toegankelijk vanaf de Auguste Demaeghtlaan. Maar omdat de verkeerslichten op de N6 op groen-modus staan, kan het verkeer uit de Louis Van Beverenstraat niet meer wegrijden richting Carrefour en uiteraard ook niet via de afgesloten Zuster Bernardastraat.

Vanden Eeckhoudstraat: Op het kruispunt met de Auguste Demaeghtlaan blijven de lichten knipperen. Je kan van de Vanden Eeckhoudstraat enkel invoegen op de Auguste Demaeghtlaan in de richting van Sint-Pieters-Leeuw.

Zone 30 op Sint-Rochus: Voor het verkeer komende over de Misiabrug vanaf het Bevrijdingsplein begint de zone 30 net voor de aftakking Vogelpers (richting Prinses Paolalaan).

Wat verandert er voor jou concreet als weggebruiker?

Te voet:

 • Op de Misiabrug kan je aan beide zijden gebruik maken van een gemengd fiets- en voetpad.
 • Als voetganger kan je gebruik blijven maken van de houten Baileybrug.
 • Op de Vogelpers (verlengde Misiabrug) is er voortaan langs de sporten een gemengd fiets- en voetpad. Langs de kant van de huizen blijft het voetpad behouden.
 • Aan het kruispunt van de Basiliekstraat met de Suikerkaai moet je als voetganger voortaan gebruik maken van het voetpad langs de gebouwen van Les Eleveurs.
 • Vanaf vrijdag 8 juli wordt het jaagpad richting Lembeek opnieuw opengesteld langs beide zijden.

Met de fiets:

 • Op de Misiabrug kan je aan beide zijden gebruik maken van een gemengd fiets- en voetpad
 • De Bospoortbrug blijft toegankelijk.
 • Op de Vogelpers (verlengde Misiabrug) komt er langs de sporen een gemengd fiets- en voetpad.
 • Op de Vogelpers (verlengde Misiabrug) komt er langs de kant van de huizen naast het voetpad een gescheiden fietspad.
 • De Graankaai wordt opgenomen in de fietssnelweg van aan de Bospoortbrug tot aan Molens Dedobbeleer ter hoogte van de spoorwegbrug en is voortaan volledig voorbehouden voor fietsers. Het gedeelte tot aan het rondpunt wordt fietsstraat.
 • De Arkenvest blijft voorbehouden voor plaatselijk verkeer en openbaar vervoer. Enkel het volgende verandert: na de geplande herstelling van het wegdek, zal de Arkenvest opnieuw worden opengesteld voor fietsers.
 • Fietsen is voortaan toegestaan over de Klarabrug.
 • Land je via de Klarabrug op de Willamekaai met de fiets, dan moet je het doorgaand verkeer op de Willamekaai voorrang geven.
 • Vanaf vrijdag 8 juli wordt het jaagpad op de rechteroever opnieuw opengesteld langs beide zijden.

Met de bus:

 • Tot de bouw van de nieuwe Bospoortbrug wordt deze verkeersas ook voor het openbaar vervoer afgesloten. Bussen zullen bijgevolg tijdelijk niet meer langs de Basiliekstraat over de Bospoortbrug naar het station rijden, maar een nieuwe route volgen: langs de Suikerkaai, de Misiabrug en de Vogelpers naar het station. Hierbij blijft dezelfde dienstverlening gelden met dezelfde opstap- en afstapplaatsen.

Met de wagen:

 • De opening van de Misiabrug voorziet een vlotte verbinding tussen het Bevrijdingsplein en de stationsomgeving.
 • De Bospoortbrug wordt na de opening van de Misiabrug afgesloten voor wagens en openbaar vervoer.
 • Komende van het Bevrijdingsplein kan je aan het kruispunt van de Misiabrug met de Vogelpers (aftakking Prinses Paolalaan) rechtdoor rijden richting station, of rechts afslaan richting Prinses Paolalaan.
 • Komende van het Bevrijdingsplein kan je aan het kruispunt van de Vogelpers met de Sint-Rochusstraat rechtdoor rijden richting station, of rechts afslaan naar de Sint-Rochusstraat.
 • Kom je van de Prinses Paolalaan over de Vogelpers (aftakking Prinses Paolalaan), dan kan je rechts afslaan naar de Vogelpers richting Sint-Rochusstraat. Links afslaan naar de Misiabrug is hier verboden.
 • Kom je van het station over de Vogelpers dan ben je verplicht rechtdoor te rijden over de Misiabrug. Naar links afslaan richting Vogelpers (aftakking Prinses Paolalaan) en Prinses Paolalaan is verboden.
 • Kom je vanuit de Servaislaan, dan moet je voorrang verlenen aan het verkeer op de Vogelpers.
 • De Graankaai wordt fietssnelweg en is voortaan verboden voor wagens van aan de Bospoortbrug tot Molens Dedobbeleer. Het gedeelte van aan de voetgangersbrug over de sporen tot aan het rondpunt wordt fietsstraat, waar doorgang voor auto’s en parkeergelegenheid behouden blijven.
 • Op de Suikerkaai blijft tweerichtingsverkeer behouden.
 • Op de Willamekaai wordt eenrichtingsverkeer toegepast met toegelaten richting van de Basiliekstraat naar de Sasbrug. Het stuk tussen de Slingerweg en de Sasbrug blijft tweerichtingsverkeer. De Willamekaai wordt ook een fietsstraat waardoor de fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer.
 • De Arkenvest blijft voorbehouden voor het openbaar vervoer en plaatselijk verkeer.
 • De Auguste Demaeghtlaan blijft ontdubbeld in de richting van Sint-Pieters-Leeuw. De voorsorteerstrook voor het verkeer richting Ninove op de Auguste Demaeghtlaan blijft verlengd tot het kruispunt met de Zuster Bernardastraat.
 • De Zuster Bernardastraat blijft afgesloten van de Auguste Demaeghtlaan.
 • De Louis Vanbeverenstraat blijft toegankelijk vanaf de Auguste Demaeghtlaan. Maar het verkeer kan niet meer wegrijden richting Carrefour.
 • Je kan van de Vanden Eeckhoudstraat enkel invoegen op de Auguste Demaeghtlaan in de richting van Sint-Pieters-Leeuw.
 • Vanaf begin 2023 zal je kunnen parkeren in de NMBS-parkeertoren aan de Willamekaai.
 • Voor de zomer van 2023 is de opening van parking Suikerkaai voorzien.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?