Misiabrug met toeters en bellen ingehuldigd: verkeer vanaf morgen welkom

De werken aan de Misiabrug (voorheen de Zuidbrug) over het Kanaal naar Charleroi zijn achter de rug. Er is hard gewerkt sinds de nieuwe boogbrug in januari 2021 op haar definitieve plaats over het kanaal werd gelegd. Ook de brug over de sporen en de Vogelpers zijn afgewerkt waardoor het volledige tracé vroegtijdig klaar is om opengesteld te worden.

Lees verder onder onze drone-video van de Misiabrug

Om praktische en veiligheidsredenen zal het tracé pas op zaterdag 9 juli in de ochtend opengesteld worden en de Bospoortbrug worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer

Vooraleer de Misiabrug terug te geven aan het verkeer, hebben De Vlaamse Waterweg nv en het stadsbestuur van Halle de brug op gepaste wijze ingehuldigd. Zie ook: Nieuwe brug in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos

De bouw van de Misiabrug kadert in een breder pakket van maatregelen die de toegankelijkheid van het Kanaal naar Charleroi voor binnenschepen moet verbeteren. Tegelijk vormt de brug een nieuwe verbinding die de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal in Halle zal bevorderen.

(Foto's: boven en onder: Jan Demol)

Burgemeester Marc Snoeck opent de Misiabrug.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterwegen NV. vervangt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Bram Vandenbroecke, Schepen van Mobiliteit.

Na de opening trakteert de Halse Vaantjesboer.

De Vaantjesboer en de Decibels uit Lembeek openen de Misiabrug.

De Decibels uit Lembeek openen samen met de besturen de brug.

Chris Dansaerts aan Villa Servais

Afsluiten doen we met de Decibels.

Kenmerken van de Misiabrug

 

  • De lengte van de boogbrug bedraagt 113 meter;
  • De minimale nuttige breedte van de boogbrug bedraagt 15 meter;
  • De hoogte van de bogen bedraagt 13,80 meter;
  • Tussen de bogen en de zijdelingse hoofdliggers werden in totaal 40 hangers geplaatst;
  • Het stalen frame van de boogbrug weegt 837 ton;
  • De brug over de sporen bestaat uit 21 voorgespannen betonnen liggers van circa 41 meter lang;
  • Tussen de Vogelpers en de Zennebrug werden over een afstand van 400 m twee gemeenschappelijke fiets- en voetpaden van 2,50 meter breed en twee rijstroken van 3,20 meter breed aangelegd;
  • Langs de rijweg en op de bruggen werden milieuvriendelijke openbare LED-verlichting geïnstalleerd. En ’s avonds zullen voortaan de bogen en de hangers van de boogbrug ook nog eens mooi verlicht worden met een zachte LED-sfeerverlichting.
  • Op linkeroever werd aan de zwaaikom over een afstand van 84,7 m een nieuwe verticale oevermuur Op de rechteroever werd over een afstand van 368 m verbreed met een nieuwe verticale oevermuur. Deze oevermuren bestaan uit betonnen secanspalen en grondankers die geboord werd in de rots.
  • Op de rechteroever werd een nieuw breed jaagpad van 4 meter aangelegd die dienst zal doen als fietssnelweg F20 en kreeg het bestaande jaagpad tussen de Misiabrug en de spoorwegbruggen over het kanaal een nieuwe toplaag. 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?