Minister investeert 500.000 euro in Zenneweide

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert 500.000 euro in de Zenneweide, een openruimtegebied tussen Lembeek, de Zenne en het kanaal, dat als scharnier zal fungeren tussen de woonkern Lembeek, een bedrijvenzone, de natuurgebieden van het kasteelpark en het Malakoffdomein, en de waterlopen Zenne en kanaal.

Joke Schauvliege subsidieert daartoe de aankoop van de site Lembeek-Noord. Zo krijgt het verhaal in opbouw van de Zennevallei een vervolg, door de aaneenrijging van nieuwe groene toegankelijke ruimten, gekoppeld aan de Zenne en de woonkernen. 

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen de stad Halle, het regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, het bedrijf Resolve, met ondersteuning en regie van het Strategisch Project voor de Zuidelijke Zennevallei. 

Voor de verwerving, de inrichting, het beheer en de projectleiding werden ook reeds financiële en praktische afspraken gemaakt. Die verhogen de kans op een effectieve en succesvolle realisatie van de doelstellingen.

Nieuwe groene long in Lembeek heeft een naam

Gezocht : Naam voor nieuw natuurpark in Lembeek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?