Minder bussen door Spanjebergstraat : bewoners blijven ontevreden

Er zullen op termijn minder bussen van De Lijn door de Spanjebergstraat in het centrum van Dilbeek rijden. Dat werd dinsdagavond op de gemeenteraad beslist. Het straatcomité Spanjeberg, dat eigenlijk pleitte voor een afschaffing van de geplande busbaan, blijft ontevreden achter.

Laat ons starten met een korte schets van de plannen : de Spanjebergstraat in het centrum van Dilbeek wordt in het kader van het 'Masterplan Dilbeekse Kern' grondig aangepast. Zo wordt het deel tussen de Oude Smidsestraat en de Berchemstraat enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer in de richting van de Ninoofsesteenweg. Het bovenste deel, van de N8 tot de Berchemstraat, blijft wel tweerichtingsverkeer.
De bussen van De Lijn blijven volgens de plannen echter over de hele lengte van de Spanjebergstraat in twee richtingen rijden, hiervoor moet dus tussen de Berchemstraat en de Oude Smidsestraat een busbaan voorzien worden.

Onthoudingen

Daar wringt het schoentje voor het straatcomité Spanjeberg. "Een aparte busbaan voor de dalende bus (richting vijver) maakt dat die bussen geen enkele hindernis meer ondervinden van ander verkeer, tegenliggers of geparkeerde auto's. Met alle gevolgen vandien. Het aantal bussen speelt daarbij geen rol, elke dalende bus, via een busbaan, is er 1 teveel", klonk het. "Wél bussen door onze straat, maar dus enkel in 1 richting."

Het comité trok daarom via een petitie met enkele opmerkingen naar de gemeenteraad. Daar werd het punt in januari na een lange discussie uiteindelijk uitgesteld om eerst bekeken te worden op de gemeenteraadscommissie gebiedsgebonden materies. Na bespreking met De Lijn kwam het punt deze week opnieuw op de gemeenteraad met een concreet voorstel van de meerderheid. Een voorstel dat werd goedgekeurd met 17 ja-stemmen en 18 onthoudingen (Open Vld / UF)

Geen afschaffing

In dat voorstel is alvast geen sprake van een afschaffing van de busbaan, en dus geen gevraagde 1-richtingsverkeer voor de bussen door de hele straat. Wel werd er als consensus een vermindering van het busverkeer door de straat bekomen :

Zo zal lijn 820 tegen 2019 niet meer door de straat rijden. De lijn wordt tegen dan opgesplitst in het Ringtrambus project: de trambus zal het traject Luchthaven - Heizel verzorgen waardoor het overgebleven traject gekoppeld kan worden aan de lijn 810 die door de Baron de Vironlaan gaat.

Goed voor een vermindering van ongeveer 30 % van de bussen in de Spanjebergstraat. Verder zal ook de schoollijn 572 niet meer door de Spanjebergstraat rijden. Hier gaat het over drie bussen per weekdag.

In cijfers :

 

  • Het aantal bussen op een weekdag zal dalen van 232 naar 159 (daling : 31,5%), en in het weekend van 78 naar 50 (daling : 36%)
  • Per uur gaat het in de spits van 16 bussen (op en neer) nu naar 12 per uur,  buiten spits daalt het aantal naar 8 per uur (4 op 4 af)

Verder liet de gemeente ook weten dat er extra zal toegezien worden dat de snelheid gehandhaafd zal worden.

De Open Vld fractie onthield zich, maar 'met een positief gevoel' over het voorstel. De UF onthield zich ook. "We blijven 12 bussen per uur veel vinden voor een dorpsstraat zoals de Spanjebergstraat".

 

Uitbreiding Lijn 129?

 

Het straatcomité Spanjeberg zelf is niet tevreden met die aanpassing en blijft de busbaan zeer gevaarlijk vinden. De actievoerders vinden het trouwens onduidelijk wat er door de meerderheid goedgekeurd is. "De 233 (nvdr : op de gemeenteraad was sprake van 232) huidige dagelijkse bussen in de Spanjebergstraat worden dus ongeveer 170 bussen. Is die 170 definitief en het maximum? Of komen er opnieuw bussen bij als Lijn 129 uitgebreid wordt door de bouw van die nieuwe megawijk in Wolsemveld?  Blijft de Spanjebergstraat dus de straat met het meeste fijn stof in de gemeente?"

Ondemocratisch

Ook is het comité niet te spreke over de procedure rond de petitie waarmee ze het punt op de gemeenteraad kregen. "In januari werd ons punt (600 handtekeningen) uitgesteld naar de commissie en naar de gemeenteraad van februari. Toch kregen we noch op de commissie, noch op de gemeenteraad van februari het woord.  Ondanks dat er een aantal nieuwe gegevens en standpunten, volgens ons vaak verkeerde, aan het dossier toegevoegd werden. Al in december werd ons overleg met De Lijn beloofd. Dit kwam nooit."

Archief

 

Dilbekenaren zetten 'Masterplan' alweer zelf op gemeenteraad


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?