Milieuvergunning windmolens Bautebrugstraat Heikruis definitief geweigerd

HEIKRUIS – Het Vlaams Gewest heeft het beroep tegen de weigering van de provincie in verband met een mileiuvergunningsaanvraag voor windturbines in Heikruis verworpen.

Op 27 april kreeg de gemeente Pepingen het bericht dat Vlaams Minister Schauvliege het  beroep tegen de weigering van de milieuvergunning voor de exploitatie van 3 windmolens in de Bautebrugstraat te Heikruis definitief verworpen heeft.Deze vergunning werd in eerste instantie op 20/10/2011 geweigerd door de bestendige Deputatie van de Provincie Vlaams Brabant.

De gemeente Pepingen is tevreden met deze beslissing. “Ze ligt perfect in de lijn van de adviezen die de gemeente Pepingen gegeven heeft aan de hogere overheden. Deze adviezen kwamen tot stand na een ruim maatschappelijk debat en na meerdere infomomenten”, zegt schepen Luc Decrick .

De procedure loopt hiermee op zijn einde. Een aantal juridische procedures in beroep voor de Raad Van State en voor de Raad voor Vergunningsbetwisting zijn theoretisch nog mogelijk maar gezien de eensluidende adviezen van de verschillende bestuursniveaus weinig waarschijnlijk.

Zonnepanelen

“Parallel met het standpunt rond windmolens in Pepingen doet de gemeente concrete inspanningen om rond duurzame energieproductie concrete resultaten te boeken. Nog voor de zomer wordt in de gemeentelijke loods, samen met Infrax, geïnvesteerd in zonnepanelen, in een betere isolatie en inde vernieuwing van de verlichting. De investering in de gemeentelijke loods zal een energieproductie en/of besparing opleveren van 50.000 kwh, goed voor de elektriciteitsproductie van 10 à 15 gezinnen. Voor onze gemeentelijke begroting zal dit een neutrale operatie zijn. Infrax zorgt niet alleen voor de studies en de uitvoering maar ook, voor de financiering van deze investering. De winst aan energiebesparing en elektriciteitsproductie zal de last van de afbetaling dekken”, zegt Decrick.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?