Mieleke en Melleke Mol voor verkeersveiligheid

Met de start van het nieuwe schooljaar zal het u niet verbazen dat ook de veiligheid in en rond de scholen een besproken thema is. 

Het gemeentebestuur van Herne heeft dit jaar diverse borden aangekocht waarop de figuren van Mieleke en Melleke Mol de nodige aandacht vragen voor een goed verkeersgedrag.  Deze zullen ter hoogte van al onze scholen worden aangebracht.

 Waarom dit initiatief

Uit metingen blijkt dat vele bestuurders zich niet aan de snelheidsbeperkingen houden. We willen hiermee verandering brengen in het rijgedrag van de passanten. Het was trouwens een uitvoerige wens van het oudercomité om deze borden te plaatsen.

Aan elke school in Herne zullen 2 schoolborden (in totaal 10) van het type Mieleke en Melleke Mol geplaatst worden met elk een snelheidsinformatiebord.

De bedoeling is om automobilisten bewust te maken van de schoolomgeving en hen aan te moedigen om de snelheid te respecteren. Op een ludieke manier zullen via de kinderen ook de ouders gestimuleerd worden. Via de snelheidsinformatieborden die de snelheid en een duim weergeven kan de chauffeur die zijn snelheid aanpast dit ook in realtime zien, wat tevens een sociale controle meebrengt.

 Op Lange termijn

Dit zijn maatregelen op korte termijn maar op lange termijn zullen er infrastructurele aanpassingen worden voorzien met een grondige herinrichting.

 Van waar de keuze voor Mieleke en Melleke Mol

De campagne met bijhorende borden die in Galmaarden niet onopgemerkt voorbijging en die gedragen werd door Urbanus was de aanleiding. De leden van het oudercomité en meer bepaald Wim de Moyter en Femke Foubert legden de eerste contacten met de leverancier.

 Aangezien Urbanus en Dirk Stallaert deze figuren tot leven hebben gebracht in hun strips voor kinderen van 4 tot 7 jaar werd Urbanus bereid gevonden om samen met de kinderen deze borden in te huldigen.

 Burgemeester Kris Poelaert wou bij deze inhuldiging nog speciaal een dankwoord richten naar alle leden van het oudercomité en de voorzitster Leen Tembuyser, de schooldirectie en leerkrachten, Femke en Wim en zeker Urbanus die maar al te graag de tijd nam om strips voor de kinderen te signeren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?