Michel Matthijs vond weer nieuwe informatie over Pauwelviering

Galmaardenaar Michel Matthijs brengt een nieuw boek uit over de Pauwelviering in zijn dorp. Het is het resultaat van diepgaand onderzoek.

In dit boek lees je meer over:

-Het Sint-Paulusgehucht, de Sint-Pauluskapel, de archeologische opgravingen en de restauratie in 2000, het voornaamste kerkelijk meubilair, de eredienst in de Sint-Pauluskapel en in de Sint-Pieterskerk, kapelmeesters en kapelmeesteressen, de Pauwelhoeve en de eigenaars door de eeuwen heen.

-De ontstaanslegende van 1382, de Kleine of Grote Pauwelbende, de Kinderpauwelbende, de Pauwelbroodjes, Voor het eerst een Grote Pauwelbende in 1849, de Pauwelviering tijdens de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de stichting van de Sint-Paulusgilde in 1896 en haar historiek, het reglement van de Pauwelbende en de Kinderpauwelbende, de naamlijst van Pauwels en Kinderpauwels vanaf 1898.

-Het draaiboek van alle geplogenheden, een mogelijke verklaring voor de roep PLOOJK, en tal van bijlagen als Kermis in Sint-Paulus, borgingsmaatregelen, Pauwelsprokkels, de verbroedering met Montignies-Saint-Christophe in 1962, …                                                                                

U kijkt in dit boek naar:

Foto’s uit het Pauwelverleden, van de Pauwelbenden en de Kinderpauwelbenden, van de archeologische opgravingen in de Pauwelkapel in 2000, ...

 De Pauwelviering is van ONS!

 Deze Bijdrage tot de historiek van de Pauwelviering te Galmaarden is het resultaat van een zoektocht naar nieuwe ontdekkingen en aanvullingen uit het verleden en het heden van de Galmaardse Pauwelviering, een uniek christelijk-folkloristisch feest, Vlaams, traditioneel en authentiek. Dit feest behoort tot een van de oudste van Vlaanderen, misschien wel van ons land. 

 In 1914 verscheen in Eigen Schoon voor de eerste keer een korte bijdrage van R. De Roeck over dit opmerkelijke feest met als titel: De Pauwelbende van Galmaarden. Nadien verschenen enkel nog artikels in weekbladen en kranten naar aanleiding van de jaarlijkse viering op het kerkelijk feest van Paulus’ Bekering, 25 januari.

 In 1976 verscheen in Het Oude Land van Edingen en Omliggende - HOLVEO - een 112 pagina’s tellende brochure met als titel De Pauwelbende van Galmaarden door ANDRE DEMECHELEER en MICHEL MATTHIJS. In de brochure beschreven ze toen, zij het vrij bondig, de “geplogenheden” van het aloude Pauwelfeest, aangevuld met beeldmateriaal van gebruiken en heel wat foto’s van Pauwelbenden van 1898 tot 1975. Ook nog een aantal bijlagen waaronder enkele Pauwelliederen, een paar gedichten, de Griezellegende bij de Pauwelbende van Galmaarden en de Verklaring en belofte der herbergiers van Sint-Paulus (1899).

 In 1988 verscheen, opnieuw in HOLVEO, het boek van Michel Matthijs: Pluik - Historiek van de Pauwelviering te Galmaarden. Deze keer een uitgebreide studie met betrekking tot de historiek, de Pauwelbenden en het verloop der feestelijkheden, een toelichting bij de gebruiken, een korte historiek en beschrijving van de Pauwelkapel, van de Pauwelhoeve, een lijst van Pauwels, een aantal interessante bijlagen en foto’s van Pauwelbenden tot 1987. Het was toen onze bedoeling niet alleen gebruik te maken van schriftelijk bronnenmateriaal maar ook zoveel mogelijk mondelinge getuigenissen op te nemen.

 Het millenniumjaar 2000. In ons boek Galmaarden 1900 - 2000 Herinneringen publiceerden we een zeer bondige historiek. Het ging ons toen onder meer om het bewaren van de foto’s van de Pauwelbenden van 1988 tot het jaar 2000, een vervolg op het vorige boek.

 Nu, in het vooruitzicht van de viering 2017, is het niet anders en verschijnt de derde publicatie over ONZE Pauwelviering. Jawel, we willen het herhalen, de Pauwelviering is van ONS! Heikruis en Vollezele hebben ooit geprobeerd om ons feest te kopiëren. Zonder succes echter want het hield in de twee gemeenten/parochies maar enkele jaren stand.

 We hebben in dit werk alle schriftelijke en mondelinge gegevens opgenomen die we sedert 1988 hebben kunnen vinden. Onze doelstelling hierbij was zoveel mogelijk te zorgen voor bewaring van het verleden en behoud in het heden, vandaar o.m. de in deze publicatie opgenomen draaiboeken. Want wat heden is, is morgen geschiedenis.

 Pauwel zijn is voor een Galmaardenaar een grote eer, een privilege. En dat moet zo blijven. Pauwel zijn gebeurt met een bijzonder gevoel van fierheid en van waardigheid, én voor de figuur van de H. Paulus én voor Galmaarden. Een fiere en waardige Pauwel weze er van overtuigd dat zijn Pauwel-zijn zal resulteren in de mooiste herinneringen en in levenslange vriendschappen.

 Pauwel is men voor het leven! PLOOJK!

De Pauwelviering on ICE

Zoeken naar het verleden en bewaren wat we van onze voorvaderen erfden, maar ook wat van heden is. Dat is een opdracht voor al wie met erfgoed begaan is. We willen ons verleden koesteren en doorgeven aan de komende generaties. Dat is een taak waar we niet willen of kunnen aan ontkomen als we houden van ons dorp, onze tradities en onze mensen, van toen en van nu. We willen ons, samen met de Sint-Paulusgilde en zoveel andere belangeloze medewerkers inzetten voor het behoud van ONZE Pauwelviering. Daarom de vele borgingsmaatregelen die vroeger werden en nu worden genomen.

 Onze Pauwelviering is een eeuwenoud prachtig folkloristisch feest, christelijk van oorsprong. Wij willen dat de mooie geplogenheden die er mee gepaard gaan, bewaard blijven en veilig gesteld worden voor de toekomst. Onze Pauwelviering is waardevol en verdiende opgenomen te worden op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed = ICE. En het is ons gelukt! Met vreugde kunnen we u, na anderhalf jaar inzet voor het opstellen van een aanvraagdossier, meedelen dat we hierin geslaagd zijn. Vanaf 2016 prijkt

 De PAUWELVIERING OP DE INVENTARIS VLAANDEREN VOOR IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED

Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz besliste op 7 juli 2016 de Pauwelviering toe te voegen aan de inventaris, die daarmee nu 44 elementen telt.

 Het is ons doel dit erfgoed veilig te stellen voor de toekomst en er de passie voor te delen en te beleven. Dankzij de Sint-Paulusgilde, het gemeentebestuur, het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag = LECA (Gent), het Pauwelviering on ICE-comité, de Pauwels, Apostels, Pauwelliefhebbers, medewerkers en de vele Galmaardenaren slaagden wij erin een stevig dossier op te stellen en de opname tot een goed einde te brengen.

Info

Verschijnt 4 december 2016, 144 pagina’s groot formaat en tientallen foto’s.

 Boek te bekomen door storting van 20 € op rek.nr. BE66 7360 3070 8143 van M. Matthijs, Bergstraat 23, 1570 Galmaarden.

Aankopen en afhalen zelfde adres.

Verzendingskosten  6 € bijvoegen a.u.b. en correct adres.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?