Metrostation Centraal Station in ruimer en moderner kleedje

Metrostation Centraal Station ondergaat de komende jaren een volledige facelift. Het station wordt ruimer, krijgt meer verlichting en zal beter toegankelijk zijn. De werken starten op 1 maart en gebeuren in verschillende fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken en het metroverkeer niet te moeten onderbreken.

Het metrostation Centraal Station is een van de oudste van het MIVB-net. Het opende in 1969. Tegenwoordig verwelkomt dit echte multimodale knooppunt in het hart van de stad elke dag 53.000 reizigers, met bussen die er bovengronds toekomen en de trein in het aanpalende station. Het station is sinds zijn ingebruikneming nooit grondig gerenoveerd, terwijl het aantal reizigers dat er passeert in diezelfde periode aanzienlijk is toegenomen.

Daarom is het des te noodzakelijker het station te renoveren en volledig om te bouwen. Dit grootscheepse renovatie- en uitbreidingsproject, van de MIVB, Brussel Mobiliteit en Beliris, biedt de reizigers meer comfort en een betere toegankelijkheid.

Vergroten en moderniseren

Doel van deze grondige renovatie is het hoofd bieden aan de huidige behoeften van de reizigers door van het station niet langer een loutere doorgangsplaats te maken, maar een echte levendige ruimte. De nadruk ligt op modernisering, meer ruimte, meer licht, een betere doorstroming, comfort en toegankelijkheid.

De capaciteit van het station wordt aanzienlijk groter, wat de doorstroming van de reizigers zal vergemakkelijken. Voor meer comfort en veiligheid worden de perrons gerenoveerd en verbreed, door verschillende technische lokalen te verplaatsen.

Er gaat ook bijzondere aandacht naar natuurlijke lichtinval. Er komt nieuwe, warmere en zuiniger verlichting. De vloeren, muren en plafonds worden opgeknapt in lichte kleuren om de grotere lichtinval te bevorderen. Dat moet van het station een aangenamere plaats maken. Winkels, openbare toiletten en geldautomaten vervolledigen de faciliteiten van het station en er worden verschillende kunstwerken geïnstalleerd. Het Centraal Station is een van de weinige stations dat er nog geen heeft. Momenteel loopt er een projectoproep om de kunstenaars te selecteren die in het station zullen werken.

Toegankelijkheid

Een ander essentieel onderdeel van deze relifting is de verbetering van de toegankelijkheid van het station. Er worden nieuwe trappen gebouwd vanaf de Ravensteinstraat en de Kardinaal Mercierstraat, de twee bestaande liften worden vervangen en er wordt een extra lift geïnstalleerd, waardoor het aantal liften in het station op drie komt. Mensen met beperkte mobiliteit krijgen vanaf de straat rechtstreeks toegang tot de perrons van het station, zonder door het station te moeten. Hetzelfde geldt voor de roltrappen: die in het station worden gerenoveerd en er worden twee extra roltrappen geïnstalleerd, waardoor het aantal roltrappen in het station op vijf komt.

Het KIOSK-verkooppunt wordt volledig heringericht en het informatie- en signalisatiesysteem wordt vernieuwd. Tenslotte komen er toegangspoortjes in het Centraal Station.

Werken in vier fasen

De uitbreidings- en renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd in vier grote fasen om de overlast in het station en bovengronds tot een minimum te beperken en de toegang van de reizigers tot de metro gedurende de werf te garanderen.

  • Fase 1: herinrichting van het bestaande station op de plaats van de huidige toegang op het kruispunt van de Koloniënstraat en de Warandeberg
  • Fase 2: uitbreiding van het station aan de kant van Ravensteinstraat
  • Fase 3: uitbreiding van het station aan de kant van het treinstation
  • Fase 4: renovatie van het gehele interieur van het station en de perrons

Tijdens de werf blijft het station operationeel en wordt het metroverkeer niet onderbroken.

Er gaat bijzondere aandacht naar de gevolgen van de werken voor het verkeer in de buurt. Het station ligt onder een kruispunt met 7 vertakkingen, waardoor het een zeer complex project is om uit te voeren. Alles wordt in het werk gesteld om verstoringen van het wegverkeer tijdens de werken tot een minimum te beperken.

Daartoe wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken. Zo worden eerst de muren en de dakplaat van het station gemaakt, om er daarna onder te kunnen graven. Dankzij deze techniek kan het wegverkeer altijd aan één kant van de weg blijven rijden. 

De werken met gevolgen voor het wegverkeer moeten in de loop van 2025 klaar zijn. Daarna volgen de ondergrondse werken in het station zelf. Die duren volgens planning ongeveer twee jaar.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?