‘Meester’ Frans Peetermans overleden

Zondag is Gooikenaar Frans Peetermans (79) overleden. Frans was zijn actieve leven lang onderwijzer maar raakte vooral gekend om zijn inzet voor de dialecten uit onze streek. In het jaar 2000 werd hij in Gooik bekroond met de cultuurparel.

 Jean-Paul De Loecker en Veerle Maebe beschreven zijn levensloop:

 Frans werd geboren op 11 november 1939 in Gooik in de huidige Loveldstraat (toen gewoon Terlostraat).

 In 1942 ging hij naar de kleuterklas (bij zuster Jérome), naast de Sint-Niklaaskerk in Gooik-Centrum. Drie jaar later naar de jongensschool, naast het gemeentehuis.

In 1947 of 48 werd hij lid van de Gooikse scouts, o.a. onder de hoede van Akela Pelagie Billens. De scouts verbleven toen op het domein van kasteel Saffelberg, in de conciërgewoning. Bij de scouts bleef hij tot zijn 20ste.

 Na de lagere school vertrok hij naar het Ninoofse college. Op 14-jarige leeftijd ging het richting Sint-Thomas, de normaalschool in de Nieuwlandstraat in Brussel. Na een voorbereidend jaar, volgden er nog 4 opleidingsjaren.

Toen hij amper 19 was (!) werd de leerling tot onderwijzer gepromoveerd. Frans werd een echte gemotiveerde onderwijzer, die zijn eerste 4 jaren van zijn loopbaan voor een klas in het college van Halle stond.  In 1960 was er een onderbreking van een jaar voor zijn legerdienst.

In 1963 begon hij aan zijn loopbaan in de Gooikse jongensschool, waar hij voor de rest van zijn carrière zou blijven. Op 1 september 1993 nam hij afscheid van deze school.

 Ondertussen was hij in 1966 getrouwd met Daniëlle Gysens, die hem 2 kinderen schonk: Kristien en Els.

 Via een werk van zijn dochter Kristien over dialecten, begon hij met zijn immens werk over het Gooikse dialect, dat uitmondde in 2 boeken hierover: ‘Guuks’ (in 1995) en ‘Guuëks2’ ((in 2002). Daarna schreef hij nog verschillende werken voor de Heemkundige Kring, o.a. ‘Café in, café uit’, ‘Op de vlucht’ en ‘Vluchten’. Ook aan de recentste uitgave van deze vereniging ‘Oude werktuigen uit Gooik en omgeving’ werkte Frans nog mee, ondanks zijn toen al wankele gezondheid.

 Vriend Walter Evenepoel:

“Het is met enorme droefheid dat we zondag  het overlijden vernamen van één van de belangrijkste Pajotten, ‘Meester’ Frans Peetermans uit Gooik. Ondanks zijn zwakke gezondheid, was hij toch nog zijn stem gaan uitbrengen… kenmerkend voor zijn ongelooflijk plichtsbesef. Frans was auteur van twee waardevolle dialectboeken over het Guuëks, maar ook een getalenteerd schrijver en verteller. Bovendien was hij een schitterende mens, een lieve en trouwe kameraad. Voor mezelf is het een verschrikkelijk verlies. Zo vaak ben ik met hem opgetrokken om overal in het Pajottenland de mensen te gaan vermaken met onze vertellingen. Daarbij was Frans altijd de man die door zijn innemend karakter de mensen tot in hun diepste kon charmeren."

 Jean-Paul De Loecker voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik:

 “Onze trouwe, jarenlange medewerker van de Heemkundige Kring, Frans Peetermans is overleden. Hij was de man die ons Gooiks dialect voor altijd bewaard heeft, dankzij zijn 2 boeken over het ‘Guuks’. Daarnaast schreef hij nog verschillende boeken voor ons, o.a. over de cafés in Gooik tot de 2 boeken over de vluchtelingen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En we mogen ook niet vergeten dat hij tientallen artikels heeft geschreven voor ons tijdschrift ‘Gooik’, vanaf het begin van ons blad tot en met het laatste nummer.

 Hij was echt een goed mens, met een innemende persoonlijkheid, die altijd klaar stond om mensen te helpen die vragen hadden over straten, mensen, onderwerpen, dialect in ons Gooik, enz. Je kon hem niets misvragen, hij vond er plezier in om zijn kennis over dit alles door te geven aan de volgende generatie.

 Wij bieden zijn echtgenote Daniëlle, zijn kinderen en kleinkinderen, onze oprechte deelneming aan. Ook voor hen is het een groot verlies in hun leven: hij was een baken in het gezin.

 Frans was één van de grondleggers van onze Kring, ook voor ons is het een groot verlies. We kunnen alleen maar proberen zijn werk voort te zetten, ook al is dat zo goed als onmogelijk. We gaan hem missen.”

We laten Frans nog even aan het woord tijdens de uitreiking van de Cultuurparel in 2016:

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?