“Meerderheid Galmaardse gemeenteraadsleden staat niet achter aanpassing 'Strategisch Meerjarenplan Galmaarden' 20-25”

Op de gemeenteraad van 25 oktober 2022 werd de aanpassing van het strategisch meerjarenplan 2020 – 2025 nipt goedgekeurd. De gemeenteraadsleden van N-VA (6) en Vlaams Belang (1) stemden tegen, GBG (1) en zelfs 2 gemeenteraadsleden van de meerderheid onthielden zich.

“Het college van burgemeester en schepenen leed hierdoor een morele nederlaag, aangezien 10 gemeenteraadsleden niet pro het meerjarenplan gestemd hebben.  Dat 2 gemeenteraadsleden van de meerderheid zich onthielden is toch wel opmerkelijk en een teken aan de wand” zegt N-VA gemeenteraadslid Rudy Thiebaut. Verwonderlijk vindt de N-VA-fractie dit niet want het is volgens hen geen goed en ambitieus strategisch meerjarenplan.

De meerjarenplanning is een verplicht instrument waarbij de burgemeester en schepenen zowel de voorbije acties en realisaties als toekomstgerichte visie naar voor brengen. “Dit is het belangrijkste beleidsinstrument om tot een goed bestuur te komen. Verschillende keren heeft onze fractie tijdens deze legislatuur benadrukt dat de meerderheid geen toekomstvisie en missie heeft en dat blijkt nog maar eens duidelijk uit dit meerjarenplan”n vult N-VA-gemeenteraadslid Filip Durant aan.

“Bovendien worden verschillende acties uitgesteld of zijn ze al een paar jaar lopende. Er is geen schuldafbouw en er worden nieuwe leningen aangegaan. Natuurlijk mogen we niet blind zijn voor wat de coronacrisis en de energiecrisis heeft teweeggebracht, maar het mag geen excuus zijn om zich hier achter weg te steken, in plaats van toekomstgericht te denken. Politici zijn verkozen om hun verantwoordelijkheid te nemen, ook in moeilijke tijden”, stelt Rudy Thiebaut. “Een stuurloos schip met verschillende kapiteins aan boord was nog nergens te water of te velde een goed idee.”

NVDR: We vroegen een reactie aan het college van burgemeester en schepen.

Ludo Van Paepegem, schepen, antwoordt: "Onze visie, met een vooruitstrevend beleid voor een aangenaam leven, veiligheid en respect voor jong en oud, en duurzaamheid voor onze economie, ons landschap en ons klimaat, staat verwoord in ons CD&V programma. Een meerderheid van de kiezers hebben zich achter dat programma geschaard. CD&V voert dat programma uit. Van de 140 acties van het meerjarenplan zijn er al 90 afgerond. De langdurige acties zoals grote bouwwerken (vb het kerkgebouw van Galmaarden) of wegenwerken, zijn lopende. Omstandigheden kunnen ertoe leiden dat sommige acties naar achter verschuiven of zelfs wegvallen. Er zijn een aantal bijkomende acties in de plaats gekomen (vb het padelterrein)."

 "Onze schuld per inwoner is lager dan in de omliggende gemeenten en neemt elk jaar af. Als we alle investeringen uit het MJP volgens de geplande timing kunnen uitvoeren, zal hiervoor een beperkte schuldvermeerdering (lening) nodig zijn, maar nog altijd lager dan bij het begin van de bestuursperiode. Als niet alle investeringen volgens plan kunnen doorgaan, zal er minder of mogelijks niet geleend worden."

 "We zullen nagaan hoe we aan een aantal bezwaren kunnen tegemoetkomen bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan", aldus schepen Ludo Van Paepegem.

 

 

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?