Meer informatie over herinrichting Ninoofsesteenweg in Pepingen

PEPINGEN – Omdat we signalen krijgen dat niet iedereen op de hoogte was van de infoavond over de grote herinrichtingswerken aan de doortocht van N28 (Ninoofsesteenweg)  door het dorp van Pepingen geven we hieronder de volledige PowerPoint die er is vertoond. Deze informatie is ook van nut voor iedereen die in de brede omgeving woont en voor de weggebruikers die zullen geconfronteerd worden met de omleidingen tijdens de werken.

Timing van de werken

Op 26 januari 2015 starten de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen. De Ninoofsesteenweg wordt daarbij volledig afgesloten en het verkeer wordt omgeleid.

De eigenlijke herinrichting start volgens de huidige planning half maart 2015.

Omleidingen voor doorgaand en lokaal verkeer

Tijdens de werken sluit Wegen en Verkeer de rijweg volledig af en zal het verkeer een omleiding moeten volgen. Er werd afgesproken met de gemeente en de lokale politie dat er omleidingen voor het doorgaande verkeer en omleidingen voor het lokale verkeer ingesteld zullen worden.

De omleiding voor het doorgaande verkeer zal gedurende de hele uitvoering van de werken dezelfde blijven. Die zal lopen via

-> de Assesteenweg (N285 – Herne)

-> de verbindingsweg rond Edingen

-> de A8

-> de Edingsesteenweg (N7)

Opgelet: gezien veel landbouwwegen te smal en niet bestand zijn voor een intensief en zwaar verkeer, zullen op Zwaantje, Dreef en Grasmeerstraat eveneens maatregelen getroffen worden om sluipverkeer tegen te gaan. Dit zorgt ervoor dat deze landbouwwegen niet kapot worden gereden en er geen problemen opduiken met kruisend verkeer.

De omleidingen voor de overige fasen van het project zullen via een latere bewonersbrief en via de digitale nieuwsbrieven verder toegelicht worden door het Agentschap Wegen en Verkeer. De nieuwsbrieven zullen eveneens gepubliceerd worden op de webpagina www.wegenenverkeer. be/ninoofsesteenwegpepingen

De Lijn

Tijdens de werken zullen de lijnen 145, 153 en 164 van De Lijn hinder ondervinden in hun dienstenregeling. Afhankelijk van de fase van de werken zullen bepaalde haltes tijdelijk niet bediend worden en/of verplaatst worden naar tijdelijke haltes. De Lijn zal over deze haltes en over de omleidingen communiceren via posters aan de bushaltes en via hun website (www.delijn.be/nl/lijnen).

Aangelanden

Hoewel door de fasering van de werken (de uitvoering in kleine zones) de meest storende hinder lokaal blijft, zullen de omwonenden die in de werfzone wonen hinder ondervinden terwijl er voor hun deur gewerkt wordt. Tijdens die periodes zullen hun eigendommen niet toegankelijk zijn met de wagen, maar zal de aannemer ervoor zorgen dat iedere woning te voet bereikbaar blijft.

Handelaars

De bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer is het aanspreekpunt voor de handelaars van de werfzone. Hij kan specifieke knelpunten (bijv. i.v.m. bereikbaarheid en leveringen) met de aannemer bekijken en mee naar oplossingen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?