Meer cultuurbeleving door livestreaming volgens Groen

Als het van Groen Asse afhangt dan worden verschillende lokale kunst- en culturele evenementen van CC Asse binnenkort tot bij de mensen in de huiskamer gebracht via online streaming. De partij deed hierover een voorstel op de gemeenteraad.

"Livestreaming inzetten bij lokale kunst- en cultuurbeleving levert een veel breder publiek op", aldus Edward Van Keer, gemeenteraadslid voor Groen in Asse. "Bang zijn dat er geen mens meer komt kijken is niet nodig. Uit onderzoek blijkt net het omgekeerde. De positieve impact van livestreaming op lokale kunst- en cultuurparticipatie is veel groter dan de investering erin."

Uitverkocht

Volgens Van Keer mag Asse absoluut trots zijn op haar cultureel centrum. "Maar bepaalde doelgroepen worden toch weinig of niet bereikt", vult hij aan. "Mensen in woonzorgcentra en andere minder mobiele mensen en ook jongeren zijn ondervertegenwoordigd bij voorstellingen. Ook is de kostprijs voor sommige mensen een drempel of is de zaal soms gewoon uitverkocht. Om ook die doelgroepen te bereiken, is livestreaming een goede oplossing. Ook schepen Geert Heyvaert (CD&V) erkende op de gemeenteraad het potentieel van deze oplossing. Hij beloofde dan ook om de livestreaming pilootprojecten die elders lopen te laten opvolgen. En om dan ook in Asse hier mee aan de slag te gaan, wanneer dit voldoende onderzocht is."

Eindhoven

Groen Asse deed zelf al wat onderzoek. "De livestreaming kan zowel in een gesloten circuit gebeuren, bv. enkel voor de bewoners van een woonzorgcentrum en andere aanwezigen in het woonzorgcentrum. Of het kan ook via een betalende privépagina of een betalende eventpagina op Facebook aangeboden worden. Bij Parktheather Eindhoven wordt gewerkt met een apart ticketingsysteem: bewoners van woonzorgcentra kopen er een ticket voor 7,5 euro om naar de gestreamde voorstelling te kunnen kijken", zegt Van Keer.

Kosten beperken

De kosten die dergelijk project met zich meebrengen, kunnen volgens Groen beperkt blijven. "De financiële zaak is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden", klinkt het. "Enkele voorbeelden van prijsbepalende elementen zijn opnametijd, extra grafische elementen (zoals ondertiteling), internetvoorzieningen, het aantal camera’s en of die al dan niet bemand zijn. De kosten kunnen beperkt worden door te investeren in een specifieke opleiding voor (een van) de eigen techniekers en door te investeren in de aankoop van degelijke materialen. Bv. een tablet uitgerust met een extra lens en een microfoon die omgevingsgeluid uitschakelt, waardoor enkel het geluid op de scène wordt opgenomen. Dit zijn geen zware investeringen, maar ze leveren wel een stream van goede kwaliteit op."

Samenwerken zou ook de kost kunnen drukken. "Het is een goed idee om samen te werken, bijvoorbeeld in regioverband. Investeringen moeten dan maar één keer gebeuren voor de hele regio en ze worden gedragen door alle partners van het samenwerkingsverband", sluit Van Keer af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?