Meer biodiversiteit in de Liedekerkse stationsomgeving

Onlangs werd de stationsomgeving van Liedekerke heraangelegd. Naast een moderner en veiliger station, komt er ook een groene stationsomgeving. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura en de gemeente Liedekerke zorgen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, voor meer biodiversiteit in de Liedekerkse stationsomgeving. Ze zijn momenteel bezig met het verwijderen van wilgen en elzen, het maaien van hooilanden en het beheren van de oever. De bedoeling is het open waterlandschap tussen het station, de fietsbrug, de Afligemsestraat en de Stationsstraat te herstellen en te zorgen voor een gevarieerder stuk natuur waar veel dieren- en plantensoorten zich thuis kunnen voelen.

Moderner en veiliger station

Nog niet zo lang geleden was de stationsomgeving van Liedekerke een onsamenhangend geheel met tal van problemen op vlak van mobiliteit, veiligheid, natuur en wateroverlast.

“Ondertussen werd de stationsomgeving vernieuwd. Het station voldoet nu aan de behoefte van een betere verkeersdoorstroming, veilige voorzieningen voor zachte weggebruikers, een toegankelijk mobiliteitsknooppunt en een herkenbare en aantrekkelijke omgeving”, zegt Steven Van Linthout, burgemeester van Liedekerke.

"De barrière tussen de vallei van de Dender, ook gebruikt als overstromingsgebied, en het brongebied van de Bogijnengracht in natuurgebied De Valier, met daarachter het Liedekerkebos, werd weggewerkt. Hierdoor ontstond er een ononderbroken ecologische corridor tussen de vallei en Liedekerkebos. Tegelijkertijd werden de knelpunten van het lokale waterbeheer opgelost", zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu en waterlopen.

Ook een groene en biodiverse stationsomgeving

De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura en de gemeente Liedekerke zorgen, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, ook voor meer biodiversiteit in de stationsomgeving. De gemeente heeft voor deze zone een beheerplan uitgewerkt, dat samen met Pro Natura, verfijnd en uitgevoerd wordt.

De stationsomgeving was na de herinrichting uitgegroeid tot een bosje met wilgen en elzen. Maar de bedoeling is om het open valleikarakter van de Bogijnengracht te herstellen en te beheren.

“Onze INL-ploeg schoot in heel de gemeente uit de startblokken om het biodiversiteitsverhaal waar te maken. Momenteel beheert INL percelen in de Palitsebeek en de Ommegang, de oude begraafplaats en enkele gemeentelijke bosjes. En waar mogelijk, realiseren ze ook projecten in het kader van het ‘bijenplan van gemeente Liedekerke’. In de stationsomgeving zal het beheer van bos, hooiland en oever een grotere biodiversiteit tot gevolg hebben. We zien ook dat het waterlandschap zich herstelt, dat vermindert de kans op overstromingen”, zegt Nathalie Saelens INL-coördinatrice van Pro Natura.

De bedoeling is het open waterlandschap tussen het station, de fietsbrug, de Afligemsestraat en de Stationsstraat te herstellen, aan hooilandbeheer te doen aan de kant van de Valier en te zorgen voor een gevarieerder stuk natuur waar veel dieren- en plantensoorten zich thuis kunnen voelen.

Provincie zet in op biodiversiteit

De provincie Vlaams-Brabant trok 2.130.000 euro uit voor de organisatie van Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen tijdens deze legislatuur. IGO en Pro Natura krijgen elk de helft van dat bedrag voor de uitvoering in respectievelijk het arrondissement Leuven en Halle-Vilvoorde.

Pro Natura organiseert in het arrondissement Halle-Vilvoorde voor 27 gemeenten INL-ploegen met arbeiders die voorheen langdurig werkzoekend waren. Die gaan tegen eind 2021 samen 92.000 uren natuurwerken verrichten. In Liedekerke zullen ze in 2021 3.843 uren realiseren.

Pro Natura ontvangt jaarlijks 177.500 euro subsidies van de provincie voor haar INL-werking.

“Zo dragen ze bij tot het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Want natuur kansen geven betekent ook inzetten op natuurinrichting en een doordacht beheer”, besluit Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?