Mater Dei stelt drie bouwplannen voor

In een goed gevuld cafetaria van vzw Mater Dei werd een infoavond gehouden over de nieuw bouwplannen voor het woonzorgcentrum. De Raad van Bestuur weerhield drie mogelijke bouwplannen die aan de bijeenkomst werden voorgelegd.

Het huidige Rust- en verzorgingshuis Mater Dei telt een 100-tal bedden en een dagverblijfcentrum. Het huidige gebouw werd 30 jaar geleden verbouwd van een internaat naar een rustoord maar voldoet nu helemaal niet meer aan de huidige normen. De Raad van Bestuur wil de bewoners leefruimtes bieden waar ze met 8 samen wonen.

Het eerste bouwdossier eindigde op een schipbreuk omdat er geen rekening gehouden was met de adviezen van de Provinciale stedenbouwkundige ambtenaar. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde de bouwvergunning na een klacht van het buurcomité.

De raad van bestuur besloot dat verder procederen te duur is. De raad heeft uit dit dossier vooral geleerd dat er eerst best geluisterd wordt naar alle betrokken actoren, ook al is dat een hele waslijst. Het was duidelijk dat burgerparticipatie in zo een project absoluut noodzakelijk is.

Laatste poging

Maar de Raad van Bestuur stelt duidelijk dat dit de laatste poging is om tot een nieuwbouw te komen. Mislukt deze procedure dan valt het doek over het RVT. “We willen niet dat de dagprijs zodanig verhoogd moet worden dat er hier alleen rijke mensen kunnen verblijven. Wellicht kunnen we niet anders dan de dagprijs te verhogen tot 65€”, zegt voorzitter Marc Dedobbeleer.

“Alle informatie, analyses en besprekingen werden ernstig in overweging genomen samen met het architectenbureau en dit heeft geleid tot verschillende nieuwe voorstellen aangaande het bouwproject.”, zeggen Marc Dedobbeleer, voorzitter en Mark Hautekiet, algemeen directeur. De Provinciale stedenbouwkundige ambtenaar vroeg om meer groen te behouden, op een kleinere oppervlakte te bouwen en het beeld uit de omgeving niet te veel te beïnvloeden. De nieuwbouw zou de lijn van de oude gebouwen moeten behouden waardoor het uitzicht aangenaam blijft.

Het eerste plan met een vierkantshoeve werd helemaal verlaten. Er werden vijf mogelijke bouwdossiers bestudeerd waarvan er drie werden voorgelegd aan de vergadering. Twee plannen, die te veel schaduw zouden werpen op de Neerstraat, werden opgegeven.

L-vorm

Dit gebouw heeft als voordeel dat het een goede woonkwaliteit biedt, een mooi uitzicht en goede relatie met de Molenstraat en het dorpsplein. De gezonde waardevolle bomen worden bewaard. Het nadeel van dit gebouw is dat het te dicht aansluit bij de school. Van op het dorpsplein kijkt men uit op een groot gebouw.

S-vorm

Dit geeft meer openheid en een toegang tot de tuin. Maar er zou meer inkijk zijn in de kamers, de tuin wordt kleiner en de brandweg moet langer worden.

U-vorm

De bewoners hebben een uitzicht op tuin en omgeving wat hun woonkwaliteit verbetert. Er blijft een grotere tuin over met mooie bomen. Er komt een veiliger ingang met een groene zone. De tuin is ook toegankelijk van op het dorpsplein.

Veiligheid

De Raad van Bestuur heeft, los van het bouwdossier, besloten om de bomen aan een onderzoek te onder werpen. Zieke bomen worden verwijderd. Er werd ook al 600.000 € geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen en er komt bijkomende branddetectie.

Zonnestraal

En wat gebeurt er met de gebouwen die niet mogen afgebroken worden? Het oude rustoord zou worden verkocht aan de vzw Zonnestraal die er nieuwe woongelegenheid van kan maken. Voor de kapel wordt er naar een nieuwe bestemming gezorgd. De grot wordt wellicht hersteld.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?