Mater Dei ontslaat directeur en gaat nieuwe richting uit

De Raad van Bestuur van het Woonzorgcentrum Mater Dei heeft een einde gesteld aan de samenwerking met algemeen directeur Mark Hautekiet. Het WZC wil een andere richting uitgaan en hoopt begin 2022 te kunnen starten met de nieuwbouw.

De Raad van Bestuur van VZW Mater Dei heeft de overeenkomst met de algemeen directeur verbroken. “Er zijn door het bestuur keuzes gemaakt over de richting die we met het WZC willen uitgaan en daar kon onze algemeen directeur zich niet in vinden. We hebben heel zware jaren achter de rug en het is tijd om vooruit te kijken”, zegt voorzitter van de Raad van Bestuur Marc Dedobbeleer.

Er werd nog geen opvolger aangesteld voor Hautekiet. “Donderdag is een vergadering met de Raad van Bestuur gepland. We hebben intern voldoende mensen en kwaliteit om de werking verder te zetten. We gaan ons toepspitsen op het post-corona-tijdperk, de nieuwbouw en een nieuwe organisatie. We stappen over naar een kleinschalig genormaliseerde woonvorm. De organisatie en de rust in Mater Dei is nu het belangrijkste. We willen met respect voor iedereen de werking verder uitbouwen.”

Bouwplannen

Nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vorige bouwvergunning vernietigde, na een klacht van het buurcomité, werd een nieuw dossier ingediend en ging het WZC in overleg met de buurt. Oorspronkelijk wilde het bestuur de gebouwen volledig slopen en heropbouwen, maar na overleg met de gemeente en actiegroep ‘Red het klooster van Heikruis’ kwam er een vergunning voor een gedeeltelijke sloop. Voor de nieuwbouw kwam er een hoefijzervorm uit de bus waarbij de leefruimten uitgeven op een binnenkoer en de kamers aan de buitenzijde uitzicht geven op het Pajotse landschap. Het gaat om 100 woongelegenheden maar door compacter te bouwen wordt er minder ruimte ingenomen.

De gemeente verleende een omgevingsvergunning maar een eigenaar van bouwgronden ging in beroep bij de deputatie. “Daar kregen we over de hele lijn gelijk van de Provinciale Stedenbouwkundige Commissie waarna de deputatie de vergunning bevestigde. Eind november vernamen we dat er geen beroep is ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen waardoor onze omgevingsvergunning definitief is”, gaat Marc Dedobbeleer verder.

“We kunnen nu dus eindelijk beginnen aan het eigenlijke bouwdossier. Alles moet nu technisch uitgewerkt worden waarna we een aanbesteding kunnen uitschrijven. Als alles een beetje vlot verloopt, hopen we in januari 2022 beginnen te bouwen.”

Dankbaar

“Onze bewoners en ons personeel verdienen een splinternieuw gebouw en een nieuwe werking. We zijn als bestuur ons personeel en de coördinerende arts heel dankbaar voor het enorme werk dat hier geleverd is tijdens de corona-uitbraak”, besluit voorzitter Marc Dedobbeleer.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?