Nieuwbouw Mater Dei integreert zich in dorpsleven

VZW Mater Dei en het buurtcomité ‘Red het klooster van Heikruis’ hebben een akkoord bereikt over de nieuwbouw van het Woonzorgcentrum. In grote lijnen komt het er op neer dat de aangepaste nieuwbouw beter geïntegreerd wordt in de dorpsomgeving.

Voor het buurtcomité was het onder meer belangrijk dat een aantal herkenningspunten van het oude klooster terug te vinden zijn. Het gaat om het behoud van de hoogbouw, de kapel, de muren om het domein, de toegangsboog aan de plaats en de Lourdesgrot.

Op de laatste openbare vergadering spraken de meeste aanwezigen zich nog uit voor een U-vorm maar dat ontwerp stootte op praktische bezwaren zoals een te grote grondinname. Maandenlang werd er verder onderhandeld met het buurtcomité en andere buren, mede onder stimulans van burgemeester Eddy Timmermans.

Uiteindelijk kwam er een hoefijzervorm uit de bus waarbij de leefruimten uitgeven op een binnenkoer en de kamers aan de buitenzijde uitzicht geven op het Pajotse landschap. “Het gaat toch om 100 woongelegenheden maar door compacter te bouwen wordt er minder ruimte ingenomen. Acht bewoners leven samen in een appartement met elk een eigen ruime kamer van minstens 30 vierkante meter. Ieder appartement heeft een living en  buitenterras. Het gebouw heeft een kelder met de technische voorzieningen en drie verdiepingen met appartementen”, vertelt voorzitter Marc De Dobbeleer.

Groen

Het domein krijgt een grote publieke tuin en een afgesloten tuin voor dementerende bewoners. De publiek toegankelijke tuin wordt geherwaardeerd en verbonden met het dorpsplein en de school. Na onderzoek door een boomdeskundige blijven er toch een aantal waardevolle bomen bewaard en in samenwerking met het Regionaal Landschap wordt de tuin ingericht.  Een deel van de tuin wordt een speelbos voor de kinderen en er komt ook een boomgaard met fruitbomen.

De vzw laat de kapel in de oorspronkelijk staat renoveren. Er kunnen misvieringen plaats hebben maar het gebouw wordt ook ter beschikking gesteld van de kleuterschool die ook bijgebouwen zal kunnen gebruiken als turnzaal en klas. En komt een verbindingsweg tussen het oude en het nieuwe kerkhof.

Parkings

De afgesloten parking voor het personeel zal ook dienst doen als aanvoerweg voor de leveringen naar de kelderverdieping waardoor die de rest van de site niet verstoren. Er komt een nieuwe toegang naar een groene parking voor de bezoekers. In totaal zijn  er 80 parkeerplaatsen voorzien. De ouders kunnen hun kinderen afzetten op de nieuwe parking en samen naar de school wandelen. De tuinmuren blijven behouden en krijgen een opsmukbeurt. Er komt ook een brandweerweg die rond het gebouw leidt en eindigt aan de kleuterschool.

Integratie

Het architectenbureau kreeg de taak om alle wensen om te zetten in concrete plannen. “Het wordt een open campus waarbij het nieuwe rustoord vanaf de Molenhofstraat  niet te zien zal zijn. Het gebouw wordt opgetrokken in rode baksteen afgewisseld met wanden in kopergroen. We bouwen in dalende orde vanaf de hoogbouw. De nieuwbouw is lager dan de oude hoogbouw. Er komen geen zadeldaken om de zon te laten doordringen op de binnenkoer.”, vertelt Damien Maelfait van Architect M4.

Bestemming hoogbouw

Er is nog geen bestemming gevonden voor de hoogbouw. Er zijn gesprekken aan de gang met Zonnestraal. In ieder geval moeten alle toekomstige activiteiten gelinkt zijn aan zorg. Dat kan een woonst zijn voor mensen met een beperking maar ook geestelijke gezondheidszorg of kinderopvang zijn mogelijk.

Planning

Vzw Mater Dei voorziet een budget van 16 miljoen Euro voor de nieuwbouw. De kosten worden integraal gedragen door de vzw en komen niet deels uit een dagvergoeding van de bewoners. De vzw hoop tegen 15 oktober een nieuwe omgevingsaanvraag te kunnen indienen en mikt op maart 2020 om een vergunning te krijgen. Als alles vlot verloop kunnen de deuren van de nieuwbouw ergens in  2022 geopend worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?