Marnixring “Land van Gaasbeek” schenkt 3.000 euro aan drie academies

GOOIK - Marnixring Land van Gaasbeek overhandigde aan de academies voor muziek, woord en dans van de gemeenten Lennik, Gooik, Ternat/Roosdaal een cheque van 18.800 euro. Dat is de opbrengst van een optreden tijdens het weekend van 11 en 12 februari van ruim 300 leerlingen van de academies in CC De Ploter, aangevuld met een extra schenking.

Tijdens het weekend van 11 en 12 februari 2012 organiseerde Marnixring Land van Gaasbeek een totaal spektakel in CC De Ploter te Ternat. Het project werd gefinancierd door de afdeling met de hulp van enkele sponsors. Ruim 302 kinderen, allemaal leerlingen van de academies voor muziek, woord en dans van Lennik, Gooik, Roosdaal, Liedekerke, Asse en Ternat deelden het podium.

Cheque

Voorzitter Rik De Greef herinnert zich dat de zaal van De Ploter drie maal vol liep en dat de kwaliteit van de bovenste plank was. “We kregen al vragen over een nieuw initiatief. We zijn binnen ons bestuur aan het nadenken over wat haalbaar is, samen met de academies”. Voor de overhandiging van de cheque maakte de voorzitter een kleine berekening. De inkomsten bedroegen 16.500 euro en de uitgaven 15.800 Euro. Er bleef dus een 700 euro over. De Marnixring besloot het bedrag op te trekken naar 3.000 euro waardor elke academie 1.000 euro krijgt. De cheque werd vandaag overhandigd in het kasteel Saffelberg in Gooik.

Van het spectaculaire optreden werd tevens een DVD gemaakt die U kan aankopen voor het luttele bedrag van € 7. Meer informatie over het project of DVD is te vinden bij Herman Cornelis Herman.Cornelis@pajoplan.be

Vlaamse serviceclub

De Marnixring, opgericht in 1968, is een Vlaamse serviceclub met als hoofddoelstelling: de verspreiding en de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur. Hij staat, met meer dan duizend leden, ten dienste van de hele Vlaamse gemeenschap door ondersteuning van initiatieven ten bate van de zwaksten van onze samenleving.

De verdediging maar zeker ook de verspreiding van onze Nederlandse taal en cultuur blijft het doel en de bestaansreden van de werking van onze Serviceclub. Taal is een makkelijk af te bakenen gegeven, met cultuur ligt het wel wat ingewikkelder. Het is een zeer uitgebreid gebied. Het omvat zowel onze taal, onze kunstproducties, al dan niet met een grote of een kleine c, als onze manier van leven, de manier waarop wij (niet goed) met ons erfgoed omspringen of de manier waarop wij sport bedrijven. Met andere woorden, een gebied dat wij delen met alle mensen op deze wereld, maar waarbij wij een eigen profiel vertonen waardoor wij ons in de wereld identificeren als Vlamingen in de Nederlandse cultuurgemeenschap.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?