Manneken Pis krijgt jasje van 650-jarige Meester Schrijnwerkers

BRUSSEL / PAJOTTENLAND – De Koninklijke Vereniging der Meesters-Schrijnwerkers van Brussel bestaat 650 jaar. De ambachtsgilde viert dat op 18 april met een stoet van de Brusselse Grote Markt naar ‘Manneken Pis’, die voor de gelegenheid de gewaden van de vereniging mag dragen.

In 1365 werd de ambacht van de schrijnwerkers erkend door de stad Brussel. De wevers en de volders waren al 43 jaar eerder erkend maar pas in de jaren 1363 en 1365 kregen een aantal ambachten statuten: de handschoen- en beurzenmakers, de kleermakers, de schrijnwerkers en kuipers, de vettewariers, de timmerlieden, de messenmakers, de schedemakers en de touwslagers (*). Om  meester te worden van het ambacht moest men poorter van Brussel zijn en de eed van trouw aan de stad zweren. Vanaf 1466 moest een schrijnwerker, voor hij meester kon worden, als proefstuk een houten dressoir maken, volgens de regels van de kunst.

Revolutie

Ten tijde van de Franse revolutie werden de ambachtsorganisaties afgeschaft. “Maar de schrijnwerkers werkten verder als een soort mutualiteit. Dat werd dan later de Koninklijke Vereniging der Meesters-Schrijnwerkers die evolueerde tot een zelfstandige vereniging”, zegt Jan Leyssens, die al bijna 40 jaar voorzitter van de vereniging is.  

De Koninklijke Vereniging der Meesters-Schrijnwerkers telt naast een aantal Brusselse schrijnwerkers ook ambachtslieden uit het Pajottenland zoals hofleverancier Van Overstraeten uit Vlezenbeek, Blockerije uit Lennik, Clement uit Halle en De Smet uit Herne.

De vereniging komt op voor de belangen van de kleinere schrijnwerkersbedrijven. “ Zo kon in 2004 via de Raad van State een deel van een Koninklijk Besluit vernietigd worden dat het voor de kleinere schrijnwerkers onmogelijk zou gemaakt hebben nog brandwerende deuren te plaatsen”, weet Jan Leyssens.

Manneken Pis

Op zaterdag 18 april komen de leden van de Koninklijke Vereniging der Meesters-Schrijnwerkers samen op de Grote Mark voor hun vroeger ambachtshuis ‘Den Sac’. Om 15.15 uur vertrekken, ze gekleed in hun ‘schrijnwerkersveurschuut’ en geëscorteerd door hun muzikanten, in stoet naar ‘Manneken Pis’. De bekendste Brusselaar krijgt dan de gewaden van de gilde aangetrokken.

De Lennikse Gronckelman zal die plechtigheid opluisteren met een ludieke roep. Om 16.30 uur geeft Roel Jacobs een gidsbeurt rond de prestaties van de Meester-Schrijnwerkers op de Grote Markt. De leden van de gilde worden daarna verwacht op een receptie en een banket met een optreden van Walter Evenepoel en zijn ‘kompanen’ en het schrijnwerkersduo Jean-Pierre en Josianne.

(*) info uit het boek: “De ambachtsorganisatie der Meester-Schrijnwerkers te Brussel door de eeuwen heen (1365-1795)".


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?