Manifest : Assese jeugd wil écht gehoord worden

Op 14 oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen en dat is ook de Assese jeugd niet ontgaan. De Gemeentelijke Jeugdraad Asse stelde een manifest op met daarin de belangrijkste acties voor de komende legislatuur. Met dit manifest wil de Jeugdraad meegeven wat de jeugd nu echt belangrijk vindt en dat is kort samengevat : een groen en fietsvriendelijk Asse, waar de jeugd gehoord wordt en zwerfvuil en drugs worden aangepakt.

‘Wat leeft er bij de kinderen en jongeren? Wat loopt er goed in onze gemeente, en wat kan beter?’ Met deze vragen trok de Jeugdraad naar de Assese jeugd. In een online enquête kon de jeugd zijn mening geven over heel wat thema’s. Er waren 151 respondenten, vooral uit de leeftijdsgroep 12-30 jaar. Uit de enquête verzamelde de jeugdraad de vier belangrijkste thema’s: mobiliteit, ruimte en groen, overlast en veiligheid, en participatie. In een workshop werden deze thema’s nog verder uitgediept, om zo te komen tot het manifest.

Mentaliteitswijziging

De Assese jeugd wil de komende jaren vooral inzetten op een groen en fietsvriendelijk Asse. Voldoende (speel)ruimte, veilige fietspaden door de hele gemeente, genoeg fietsenstallingen,… zijn volgens de jeugd noodzakelijke acties om Asse leefbaar en aangenaam te houden. Ze willen daar zelf ook een steentje toe bijdragen. De jeugd wil zeker participeren, zolang ze daarin ook gehoord worden en er ook écht naar hen geluisterd wordt. En misschien kan dat ook wel eens via online communicatie? Waar de jeugd in de toekomst wel komaf mee wil maken, is de overlast rond zwerfvuil en drugs. Er is dringend een mentaliteitsverandering nodig, willen we van Asse een veilige en aantrekkelijke plek blijven maken voor kinderen en jongeren.

Debattle

Met het manifest wil de Jeugdraad aan alle politieke partijen meegeven waar ze volgens hen op moeten inzetten. Maar daar blijft het niet bij. Op 28/9/2018 gaat ‘Debattle’ door in ’t Jass: een debatavond waar de Assese Jeugd in gesprek kan gaan met de lokale partijen. Zo kunnen jongeren aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen een geïnformeerde beslissing nemen. De moderator van de avond is Gert Venken, oud-voorzitter JH Time-Out alsook oud hoofdleider Chiro Zellik, op dit moment werkzaam als diensthoofd in de gemeente van Grimbergen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?