Man opgepakt aan carwash in Ternat

De politiezone TARL pakte eind vorige week op de Assesteenweg in Ternat een man op die niet over de nodige verblijfspapieren beschikte.

De wijkpolitie van Ternat merkte de persoon vorige donderdag op bij een passage aan de carwash op de Assesteenweg 117 in Ternat. Op deze locatie werd in het najaar van 2019 nog een controleactie georganiseerd op verzoek van het arbeidsauditoraat en in samenwerking met de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid en de politiezone TARL. [Archief : Arbeidsauditoraat verzegelt carwash in Ternat]

De betrokkene kon bij de arrestatie geen geldige verblijfsdocumenten voorleggen en werd bestuurlijk aangehouden en door een interventieteam overgebracht naar het hoofdcommissariaat in Liedekerke met het oog op identificatie. Daar verklaarde hij het voorwerp uit te maken van een lopende verblijfsprocedure. Nader onderzoek wees uit dat het zelfs na instellen van hoger beroep om een afgesloten verblijfsprocedure ging. In het verleden gaf de persoon ook geen gevolg aan bevelen om het grondgebied te verlaten.

De dienst Vreemdelingenzaken verzocht de politiezone TARL om de betrokkene over te brengen naar het gesloten centrum in Merksplas met het oog op repatriëring naar zijn herkomstland Pakistan. De dienst Vreemdelingenzaken betekende de betrokkene tevens een inreisverbod voor 2 jaar. Dit betekent dat de persoon gedurende deze periode geseind staat in de Schengen-databank met een verbod op het betreden van de Schengenzone.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?