Maatregelen tegen doorgaand vrachtverkeer in Kobbegem

Begin januari startte de tweede fase van de werken op de N9. Het gemeentebestuur van Asse nam een aantal verkeersmaatregelen om de verkeershinder zo goed mogelijk te beperken maar die bleken niet voldoende. Daarom komen er extra ingrepen.

Het tonnageverbod van + 3,5 ton (uitgezonderd voor laden/lossen, bussen en landbouwvoertuigen) op de omleidingswegen en op de Brusselsesteenweg tussen Broekooi en Langestraat, in de richting van Asse, is een van de maatregelen die al getroffen werden.

"We merken echter dat heel wat vrachtwagenbestuurders de signalisatie negeren", laat het bestuur weten. "Ze worden weliswaar beboet door het ANPR-systeem (camera met automatische nummerplaatherkenning), maar intussen is het kwaad geschied en zijn ze door een buurt gereden waar ze niet thuis horen. De politie zet regelmatig acties op om vrachtverkeer nog voor de Langestraat te beboeten en rechtsomkeer te laten maken. Omdat zij niet op elk moment van de dag aanwezig kan zijn, willen we dit doorgaand vrachtverkeer verhinderen door ook fysiek in te grijpen in het openbaar domein. "

Extra maatregelen

Net voor het inrijden van Kobbegem, tegenover de Mandenmakersstraat, werd een hoogtebegrenzer geplaatst om vrachtverkeer duidelijk te maken dat het de Langestraat niet verder kan inrijden. "Aanvullend passen we de verkeerssituatie in de Mandenmakersstraat aan om vrachtverkeer via de industriezone Broekooi terug te leiden naar de N9 en de Ring. Dit om te voorkomen dat het schade aanricht in een poging om daar rechtsomkeer te maken", laat het bestuur verder weten. "In de Mandenmakersstraat voeren we enkelrichting in en de knip zal worden opgegeven om vrachtverkeer naar de industriezone Broekooi mogelijk te maken."

Om te voorkomen dat vrachtwagens toch nog trachten naar Kobbegem te rijden via Driehuizen of Sint Goriksstraat, wordt ook het eerste kruispunt versmald en de Sint Goriksstraat afgesloten t.h.v. de Mandenmakersstraat. "Driehuizen kan men wel nog in, maar uitrijden richting Kobbegem gebeurt beter via de Langestraat om niet geconfronteerd te worden met een vrachtwagen die naar Broekooi wil. Verkeer van en naar de Sint Goriksstraat gaat ook beter via de Langestraat", verduidelijkt het gemeentebestuur. "Lokale leveringen in Kobbegem, alsook de bussen van De Lijn, mogen wel nog richting het centrum van Kobbegem. Ook de hulpdiensten hebben steeds een vrije doorgang. De circulatie voor personenwagens blijft dezelfde. Zij kunnen nog steeds het centrum van Kobbegem, en dus de handelszaken, bereiken."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?