Maandag starten drie leerjaren Gooikse basisscholen deels op

Zoals aangekondigd door de Minister van Onderwijs gaan ook in de Gooikse basisscholen drie van de zes leerjaren gedeeltelijk weer opstarten. In deze gemeente gaat het om 240 leerlingen. Onder de huidige maatregelen is een volledige heropstart onmogelijk. De heropstart is volledig in overleg uitgewerkt maar kan verschillen per locatie. De gemeente voorziet verder in de ondersteuning. Eind mei zal er een evaluatie plaatsvinden en wordt bekeken hoe het verder moet.

Sinds het uitbreken van de corona-crisis is er regelmatig overleg gevoerd tussen gemeente en de 5 scholen om te streven naar dezelfde gestructureerde aanpak. Eerst werden de nevenactiviteiten afgeschaft. In een tweede stap sloten de scholen maar leerkrachten gaven herhaling over de leerstof,  meestal online maar ook op papier. Ze volgden hun leerlingen kort op. De scholen voorzagen noodopvang tijdens de schooluren. De gemeente organiseerde de voor- en naschoolse opvang. De opkomst bleef daar beperkt, tussen 1 en 10 kinderen.

Paasvakantie

De gemeente organiseerde de volledige opvang van de kinderen waarvan de ouders moesten werken en die zelf geen opvang konden voorzien.

De opvang werd georganiseerd in de 5 scholen om de veelbesproken “bubbels “ te bewaren. Er werden geen kinderen van verschillende scholen samen gezet. Dat resulteerde nog steeds in een zeer beperkte opkomst

Na de paasvakantie

Dan volgde stap 3: ‘PRE-TEACHING’. Leerkrachten startten met het aanbieden van nieuwe leerstof vanop afstand wat een grote uitdaging was. Zo moesten ouders begeleid worden terwijl ze zelf thuis in telewerk waren. In gezinnen met meerdere (jonge) kinderen was het ook niet zo evident. De gemeente stelde enkele computers ter beschikking.

Leerkrachten moesten extra inspanningen leveren voor de voorbereiding in het maken van filmpjes, oefeningen, het individueel begeleiden, enz. Ouders konden steeds de leerkracht persoonlijk contacteren voor hulp.

“We hebben de meeste maatregelen zo goed mogelijk toegepast. We hebben moeten kiezen welke leerstof we zouden geven. Er zijn wel wat lessen verloren gegaan, zeker ook voor kinderen die het al wat moeilijker hebben. Filmpjes helpen wel maar het contact met de leerkrachten motiveer de kinderen nog altijd het meest. Er waren problemen door onvoldoende computers, plaatsgebrek en storende afleiding thuis. Het bleef zoeken naar oplossingen. Maar de leerkrachten hebben zich vlot aan die nieuwe organisatie aangepast.”, vertelt directrice Conny Stuckens van de gemeentelijke basisschool De Oester in Strijland.

Gedeeltelijke heropstart scholen

Vanaf 15/05 gaat stap 4 in, waarbij die leerjaren een aantal dagen les krijgen in de scholen.

Overzicht:

1ste  leerjaar                     > 1 tot 4 dagen/week

2de leerjaar                       > 1 tot 4 dagen/week

3de leerjaar                       > pre-teaching

4de leerjaar                       > pre-teaching

5de leerjaar                       > pre-teaching

6de leerjaar                       > 1 dag/week                                  

 Er wordt lesgeven zonder nevenactiviteiten. Er is geen pre-teaching voor kinderen (van 1ste , 2de en 6de ) die op de lesdagen niet naar school komen.

Elke school heeft eigen veiligheidsplan klaar dat per site kan verschillen afhankelijk van gebouw, grootte klaslokalen, speelplaats,… maar de rode draad is: “Veiligheid staat voorop !”

Praktische organisatie op school:

                - Max. 1 kind/4m²                          

                                > max. 14 kinderen

                               > klassen opsplitsen

                               > extra leerkrachten inschakelen

                - Respecteren van de maatregelen:

                               > afstand houden, ‘bubbels’ respecteren, handen wassen, materiaal ontsmetten, mondmaskers voor de leerkrachten, …

“Het wordt een grote uitdaging want noodopvang en voor- en naschoolse opvang blijven voorzien”, zegt schepen van Onderwijs Christa Dermez. “De grootste uitdaging is het vrijwaren van de bubbels, wat een moeilijk te leggen puzzel is,  die ook een grote verantwoordelijkheid voor de scholen en leerkrachten creëert”.

“Zo heb je den bubbel van de klas maar misschien ook van de voor- en naschoolse opvang. Per bubbel wordt middagpauze gehouden in de klas/eigen ruimte. Er zijn aparte speeltijden geregeld en iedere klas heeft haar eigen vaste toilet.”

Deze bijkomende maatregelen vergen veel van de scholen. Ze moeten zorgen voor extra personeel, extra voorzichtigheid aan de dag leggen. De gemeente stelt extra ruimte en beschermingsmateriaal ter beschikking.

Veiligheid en welbevinden staan voorop

Leerkrachten en leerlingen komen vanuit een beschermde thuissituatie opnieuw terecht in een omgeving met meer kinderen wat gepaard zal gaan met onzekerheden en bezorgdheden. Het komt er op neer om de maatregelen te leren respecteren. Het ‘normale’ verloop van een schooldag wordt zoveel mogelijk nagestreefd waarbij het emotioneel welbevinden moet gegarandeerd blijven.

“Het is een heel grote uitdaging. We hebben alles zo goed mogelijk voorbereid, maar nu moeten we de kinderen de nieuwe afspraken aanleren. Kinderen op de speelplaats uit elkaar houden is heel moeilijk. Bij de kleinsten zal er een extra begeleider zijn om bijvoorbeeld de kinderen te begeleiden naar de wc. En ondertussen zijn er nog klassen in pre-teaching. Dat doen de leerkrachten van thuis uit.  Ook de kleuterleidsters blijven de kinderen opdrachten geven. Zo werd hen in een video geleerd hoe ze een cadeautje voor mama konden maken. Het materiaal werd thuis gebracht. Ondertussen krijgen we 7 dagen op 7 mails van ouders die met vragen zitten, wat we heel goed begrijpen. Iedereen draait overuren”, aldus directrice Conny Stuckens.

Hoe kunnen ouders helpen?

De noodopvang blijft voor noodgevallen, voor kinderen van ouders die niet kunnen telewerken en Voor alleenstaande telewerkers. Overleg met de directie is altijd mogelijk. Door zo zoveel mogelijk het gebruik van de voor- en naschoolse opvang te vermijden wordt geholpen bij het kunnen behouden van gescheiden bubbels. Als er geen lesdag is voor 1ste, 2de en 6de leerjaar geldt dezelfde afspraken als noodopvang

Het volgen van de veiligheidsregels bij brengen en afhalen van een kind

                > Niet samenscholen aan de schoolpoort, de nodige afstand houden

                > Je kind(eren) thuis houden bij de minste ziektesymptomen

                               . Bij henzelf

                               . Bij mensen uit hun thuisbubbel(s)

Begrip tonen voor de uitdagende werkomstandigheden voor de leerkrachten

De communicatie van de scholen nauwgezet opvolgen I.v.m. veiligheidsmaatregelen en verdere procedures naar afsluiten schooljaar

Wat met het deeltijds kunstenonderwijs?

Dat zal een volgende stap zijn maar er is nog geen beslissing genomen op Vlaams niveau. “In het beste geval mag een minimale heropstart verwacht worden omdat verschillende leeftijden bij elkaar zitten en lesgevers vanuit verschillende regio’s komen. Het komt tot een vermenging van (te) veel ‘bubbels’. Begeleiding van op afstand loopt nog steeds door”, bevestigt schepen Dermez.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?