LVB stemt gezamenlijk agendapunt ‘Kindvriendelijke gemeente’ van oppositie weg.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 22 september 2020 werd opnieuw een agendapunt dat werd ingediend vanwege de oppositie door de meerderheid van de LVB weggestemd.

“Het is opnieuw te betreuren dat LVB een correct opgemaakt en ingediend toegevoegd punt wegstemde ter zitting. De door LVB aangehaalde argumenten waren niet overtuigend en onvolledig. De oppositie stelde vast dat degene die de pen vasthoudt blijkbaar belangrijker blijft voor LVB dan de inhoud van het agendapunt. De belangen van de inwoners bleken nogmaals voor LVB ondergeschikt aan de politieke spelletjes”, zegt gemeenteraadslid Kristof De Cuyper.

De oppositie wilde op de gemeenteraad aantonen dat "samenwerking" over partijgrenzen heen perfect mogelijk is. “De meerderheid daarentegen had dit blijkbaar helaas nog niet begrepen.”

Gezamenlijk agendapunt oppositie:

Voltallige Pepingense oppositie voegt opnieuw gezamenlijk agendapunt toe aan gemeenteraadszitting: Gaat Pepingen voor het label "kindvriendelijke gemeente" ?

"CD&V, DVP en N-VA dienden voor de gemeenteraadszitting van 4 augustus 2020 voor het eerst een gemeenschappelijk agendapunt in. Voor de gemeenteraadszitting van 22 september 2020 werd opnieuw een gezamenlijk punt ingediend , namelijk “Kindvriendelijke gemeente Pepingen”. De partijen uit de oppositie hebben zo alvast constructief de handen in elkaar geslagen en SAMEN dit punt naar voren gebracht. Ze willen zo aantonen dat samenwerken weldegelijk mogelijk is" aldus initiatiefnemer Kristof De Cuyper van DVP.

Om de twee jaar reikt een jury het label “kindvriendelijke gemeente” uit aan gemeenten die kunnen aantonen dat ze een langetermijn ambitie hebben om te werken aan de kindvriendelijkheid van hun beleid. Het label kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Cities beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF.

Kristof De Cuyper van de DVP-fractie legt uit : “In een kindvriendelijke gemeente zijn kinderen en jongeren volwaardige medeburgers. Kindvriendelijkheid is bovendien een toets voor een toegankelijke, open en duurzame samenleving. Een lokaal bestuur kan het label aanvragen door een portfolio op te maken waarin enkele criteria aangetoond worden aangaande draagvlak, participatie, interactie en strategische verankering van haar keuze voor een kindvriendelijk beleid. Om deze criteria te kunnen aantonen, dient vooraf een breed proces afgelegd te worden.”

Na het inzenden van het portfolio bepaalt een jury of de gemeente in kwestie voldoende inspanningen deed. Indien het label toegekend wordt, dan is dat zes jaar geldig. Na zes jaar kan een gemeente met het label ervoor kiezen haar label te verlengen.

“In juni 2020 konden gemeenten een portfolio indienen. Tijdens de gemeenteraadszitting dd. 4 augustus 2020 werd er door de oppositie geïnformeerd of de gemeente Pepingen op dit aanbod ingeschreven had. Hierop werd echter geen antwoord gegeven door het huidige beleid ter zitting, zelfs geen gewone "ja" of "neen". De veronderstelling leefde dus dat er geen aanvraag werd gedaan. De oppositiepartijen zagen dit als een gemiste kans. Echter kregen de drie oppositiepartijen pas op 17 september 2020 via mail om 11u32, dezelfde dag dat de toegevoegde punten moeten ingediend worden (en dus reeds voorbereid en opgemaakt, zeker bij een gezamenlijk toegevoegd punt) een schriftelijk antwoord", aldus Peter Van Cutsem van CD&V.

De fracties CD&V, DVP en N-VA hebben beslist hun toegevoegd punt toch in te dienen met volgende bijkomende argumentaties :

"Het reglement spreekt uitdrukkelijk naast steden ook over gemeenten. Ook kleinere gemeenten komen zeker in aanmerking. Het portfolio kan regionaal door meerdere gemeenten voorbereid worden. Op deze manier wordt het werk verdeeld en kijkt men over het muurtje van de eigen gemeente. Gespreid over de tijd en gespreid over verschillende ambtenaren is het ook haalbaar voor een kleinere gemeente. Iedere gemeente kan dan stuk voor stuk het eigen portfolio indienen zoals het reglement voorschrijft", aldus Gerda Claeys van N-VA.

"Vroeger werd er een deelbeleidsplan opgemaakt waaruit veel beleidssuggesties resulteerden. Bij de opmaak van het huidige meerjarenplan was er slechts een beperkte jeugdparticipatie en zelfs geen verplicht advies van de jeugdraad." aldus Peter Van Cutsem van CD&V

  "De oppositiepartijen zien het niet ingediend hebben van een portfolio in juni 2020 nog steeds als een gemiste kans.”, aldus Suzanne De Cort van CD&V.

 "In juni 2022 zal de oproep opnieuw gebeuren. Het doorlopen van het hele voorbereidingstraject duurt ongeveer anderhalf jaar. Daarom stelt de gezamenlijke oppositie voor om nu reeds met de voorbereiding en opmaak van een portfolio te starten via burgerparticipatie en nu reeds te proberen voldoen aan de gestelde criteria”, aldus Gerda Claeys van N-VA.

 "Het label zou een mooi visitekaartje voor de gemeente zijn en het beleid dat erachter schuilgaat, zou ten goede komen van alle Pepingense kinderen", aldus Suzanne De Cort van CD&V.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?