Luc Decrick legt eed af als nieuwe burgemeester van Pepingen

Morgen, vrijdag 31 maart 2017, legt Luc Decrick de eed af als burgemeester van Pepingen in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Liesbeth Homans, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, heeft hem gisteren benoemd.

Luc Decrick neemt het mandaat van burgemeester over van Eddy Timmermans.

Deze wissel wordt uitgevoerd nadat de Vlaamse Regering de gemeenteraad van Pepingen groen licht gaf om de procedure op te starten tot aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.  De gemeenteraad van Pepingen had reeds op 27 september 2016 de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vastgesteld. Verzoeningspogingen met de partijen van de meerderheid hebben niet tot een structurele oplossing geleid, waarna een andere coalitie tot stand kwam.

Luc Decrick werd aangeduid  als nieuwe kandidaat-burgemeester door de fractie CD&V-sp.a en één verkozene, die momenteel als onafhankelijke zetelt. In de gemeenteraadszitting van 17 maart 2017 werden de nieuwe schepenen geïnstalleerd.

Luc Decrick is geboren op 6 mei 1953 in Edingen. Hij is kaderlid bij een bank. Van 1989 tot 1995 was hij OCMW-raadslid en van 2001 tot 2007 was hij voorzitter van het OCMW. Van 2007 tot 2013 was hij schepen. Sinds 25 oktober 2016 is hij opnieuw gemeenteraadslid.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?