Loopomlopen leggen sportieve verbinding tussen Gooikse dorpen

Donderdagavond werden de twee Gooikse loopomlopen officieel geopend in aanwezigheid van Hilde Robyns van Sport Vlaanderen. Na een korte plechtigheid op het Statieplein werd de Oetingse loopomloop ingelopen door Joggingclub Oetingen en Atletiekclub Pajottenland. De G-Bloezers zorgden voor een vrolijke noot.

“ Het aantal joggers kent de laatste jaren een sterke groei, ook in onze gemeente. De aanleg van een atletiekpiste en de werking van beide sportverenigingen zijn daar zeker niet vreemd aan. Jogginclub Oetingen was al lang vragende partij voor het bewegwijzeren van een permanent looptraject. Dankzij de ontwikkeling van een concept loopomlopen, door Sport Vlaanderen en naar analogie met de mountainbikeroutes, werd vanuit de gemeente dan ook graag ingegaan om een dergelijke permanent bewegwijzerde loopomloop uit te werken.” zegt schepen van sport Gunther De Wilde.

Samen met Sport Vlaanderen, de jogging- en atletiekclub en de gemeentelijke sportdienst werden  twee loopomlopen op kaart gezet. Een met startplaats "statieplein" in Oetingen en een met startplaats "Sportcentrum Koornmolen" in Gooik.

De omloop Oetingen werd verdeeld in drie lussen. Een ‘groene’ lus van om en bij de 4,7 kilometer, de ‘blauwe’ van 3,7 kilometer en de rode van nog eens 3,7 kilometer. Ongeveer de helft loopt over onverharde landwegen.

De omloop Gooik, die vanuit het sportcentrum vertrekt heeft een korte groene lus van 4,7 kilometer, die kan uitgebreid worden met de blauwe van 3,4 kilometer en nog eens een rode van 3, 9 kilometer. Hier kan je ongeveer 65 procent op onverharde wegen lopen.

Beide omlopen zijn dan ook nog eens verbonden met een ‘geel’ verbindingstraject van 3 kilometer tussen beide groene lussen.  “ En zo wordt een echte sportieve verbinding gelegd tussen de dorpen. “ aldus burgemeester Michel Doomst.  

De routes krijgen een peterschap van JC Oetingen en Atletiekclub Pajottenland. Zij zullen op geregelde tijdstippen het parcours verkennen en de nodige instructies voor onderhoud van de route en vernieuwing van de bewegwijzering doorgeven aan de sportdienst en de dienst openbare werken.

De twee Gooikse loopomlopen kwamen tot stand met de financiële steun van Sport Vlaanderen, voorheen BLOSO.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?