Lokaal Klimaatactieplan Gooik kijkt in eigen boezem en stimuleert inwoners

GOOIK - Niet alleen in Parijs wordt binnenkort gedebatteerd over de toekomst van het klimaat, ook kort bij huis in de Gooikse gemeenteraad was het een 'hot item'.

Het Lokaal Klimaatactieplanlag lag dinsdag ter stemming op de gemeenteraad en werd unaniem goedgekeurd. Dat plan behelst niet alleen het energieverbruik en CO2-uitstoot van de gemeente zelf, maar bij voorbeeld ook van al haar inwoners, bedrijven en hun wagens. Het plan ligt in het verlengde van het Lokaal Kyoto Protocol uit 2008.

De gemeente kijkt in eigen boezem...

“De gemeente heeft in de eerste plaats vooral vat op haar eigen gedrag, niet in het minst als voorbeeldfunctie voor alle inwoners. Zoals de voorbije jaren trekt het gemeentebestuur dan ook opnieuw een som van 20.000 euro uit voor de renovatie van haar eigen gebouwen. Telkens met maatregelen die, niet alleen zichzelf op korte termijn zichzelf terugverdienen, maar vooral ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot substantieel verlagen”, verduidelijk milieuschepen Simon De Boeck.

Enkele voorbeelden daarvan zijn:

- energie-audits voor elk gebouw (want meten is weten)

- vervangen van spots door TL-verlichting, led- of spaarlampen in verschillende gebouwen

- isolatie van daken en zoldervloer in de school van Kester en Oetingen, het gemeentehuis en het OCMW gebouw

- vernieuwing van de stookplaatsen in de Bib, De Cam, het gemeentehuis en de refter van Kester

- zonnepanelen op het gemeentehuis

- vervangen van thermostatische kranen, isoleren van CV-leidingen en een heleboel kleine maatregelen (vele kleintjes maken één groot resultaat)

- vervangen van openbare verlichting door zuinige gasontladingslampen.

Gooik stimuleert haar inwoners.

Een budget van nog eens 20.000 euro is voorzien voor het verlenen van gemeentelijke premies voor energiebesparende maatregelen in Gooikse woningen. Dakisolatie, een sterk E-peil, dubbele beglazing, hoogrendementsketels etc. worden ondersteund in navolging van en in samenwerking met netbeheerder Infrax.

“Wie wil bouwen of verbouwen kan op het gemeentehuis terecht voor gratis en planadvies door een externe deskundige. Ook de intergemeentelijke woonwinkel helpt je verder met advies en het verkrijgen van de beschikbare premies. Jaarlijks sensibiliseren we onze mensen tenslotte met ludieke en opvallende acties zoals 'Met belgerinkel naar de winkel' of de 'Actie Klimaatwijken'”, zegt De Boeck.

Met de fantastische steun van ‘Kyoto in het Pajottenland’.

“Bruno Moens opereert vanuit onze eigen Paddenbroek en krijgt alle steun voor zijn pionierswerk omtrent energiebesparing in de huiskamers. Met de Kyotomobiel rijdt hij dezer dagen quasi de woningen binnen om heel kort op de bal te adviseren, sinds kort ook met de warmtedetectiecamera in de aanslag om de eventuele warmtelekken heel zichtbaar te maken”, weet De Boeck.

Moens organiseerde, met steun van de gemeente, al talloze samenaankoopacties en adviesavonden. “We kijken vol verwachting uit naar wat hij in de toekomst nog meer uit zijn mouw zal schudden om het energievebruik in ons Pajottenland te verlagen of, wie weet, onze energie zelf duurzaam op te wekken”, zegt de milieuschepen.

Uit de uiteenzetting van Bruno Moens op de gemeenteraad blijkt dat slechts 1% van de Co-uitstoot uit gemeentelijke gebouwen komt. 44% wordt veroorzaakt door het verkeer. “Door de verbeteringen aan het voertuigenpark zal die uitstoot verder afnemen. Verder moeten we inzetten op meer trage wegen. De andere 44% Co-uitstoot komt uit de woningen. We hopen daar via onze premies en de acties van ‘Kyoto in het Pajottenland’ veel aan te kunnen doen.  ‘Kyoto in het Pajottenland’ zal zich ook meer richten naar scholen en KMO’s”, besluit schepen Simon De Boeck.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?