Locatie Halse AED toestellen terug te vinden via de Stad App en website

Halle behaalde in 2016 het label 'hartveilige stad' en promootte daarbij de website www.halle.be/AED. Maar wat bleek? Deze website bestond niet en de locaties van de Halse AED toestellen waren tot voor kort nergens terug te vinden. Sven Pletincx (N-VA) vroeg de verantwoordelijke schepen op de gemeenteraad van december om de stadswebsite en de Stad App onmiddellijk aan te passen.

“Halle echt hartveilig maken, gaat verder dan het behalen van een label. Door de locaties weer te geven op de website en via de Stad App kunnen de toestellen nu makkelijk worden teruggevonden”, stelt Pletincx.

“Hoe makkelijker de locatie van de Halse AED toestellen terug te vinden zijn, hoe beter bekend de AED toestellen zullen worden bij de Halse burger. Alleen zo wordt onze stad echt hartveilig”, besluit Pletincx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?