Liedekerke werkt aan veiligere wandel- en fietservaringen

Lokaal bestuur Liedekerke start met de uitwerking van een studie om een veiliger en beter wandel- en fietsverkeer te realiseren. Dit gebeurt in samenspraak met de inwoners. Zij krijgen vandaag of morgen een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen een de enquête.

Pajots mobiliteitsbureau, A2Bmobility, werd aangesteld om samen met het lokaal bestuur een studie- en participatietraject op te starten om tot een gloednieuw mobiliteitsplan voor zachte weggebruikers te komen. Op termijn moet dit tot een betere en vooral veiligere wandel- en fietservaring leiden voor alle Liedekerkenaren, maar ook voor de inwoners van de omliggende gemeenten die het grondgebied doorkruisen.

De eerste stap is de wensen en noden van de Liedekerkenaren in kaart brengen, daarom start vanaf vandaag een enquête die loopt tot en met vrijdag 11 november. Het gemeentebestuur wil namelijk de mening van haar inwoners kennen.

Burgemeester Steven Van Linthout, bevoegd voor mobiliteit, geeft aan dat participatie of inspraak van de burger noodzakelijk is in het beleid: ‘Deze enquête geeft ons een beter idee van waar onze inwoners knelpunten ervaren. Hoe meer mensen de enquête invullen, hoe beter we zicht krijgen op de echte noden. Het is daarom belangrijk dat mensen van alle leeftijden en alle weggebruikers deze enquête invullen.’

Een mobiliteitsplan voor zachte weggebruikers is eigenlijk een wandel- en fietsbeleidsactieplan
waarbij ook de andere weggebruikers niet uit het oog verloren worden. Nieuwe schepen van
openbare werken, Katia Segers verduidelijkt : "Het eindresultaat moet een realistisch en concreet plan
zijn met daarin een duidelijke visie, gericht op veilige en comfortabele verbindingen voor
stappers en fietsers. Het plan bepaalt de acties voor de komende jaren en vormt de basis voor het
ruimere Liedekerkse mobiliteitsbeleid."

Inwoners kunnen de enquête zowel online als op papier  tot en met 11 november invullen. De inwoners zullen nadien geïnformeerd worden over de verdere stappen die worden ondernomen in deze studie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?