Leren van elkaar op Dag van de Preventieadviseur

Intercommunale Haviland was vandaag de gastheer voor een nieuwe ‘Dag van de Preventieadviseur’. Meer dan 40 preventieadviseurs kwamen er vanuit alle Vlaamse windstreken leren van elkaar. De focus lag er op netwerking, ervaringsuitwisseling en kennisdeling over actuele onderwerpen. Het overleg draagt in grote mate bij tot een gedegen welzijns- en preventiebeleid in meer dan 250 lokale besturen en organisaties in Vlaanderen.

Aan de jaarlijkse hoogmis nemen meer dan 40 preventieadviseurs deel van de Gemeenschappelijke Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (GIDPBW’s) opgericht in de schoot van de streekintercommunales. Er zijn vertegenwoordigers van intercommunales IGEAN, IOK, IGEMO, Solva, Interleuven, Veneco en Haviland.

Over heel Vlaanderen begeleiden zij samen ongeveer 250 steden, gemeenten, politie- en brandweerzones, culturele centra, afvalintercommunales en andere overheidsinstanties. Hun ondersteuning en advies zorgt voor een optimaal welzijns- en preventiebeleid voor de duizenden medewerkers in elk van die organisaties.

Drempel verlagen voor overleg

“Lokale besturen en overheidsorganisaties evolueren mee met maatschappelijke, professionele en bestuurlijke tendensen. Preventieadviseurs worden zo steeds geconfronteerd met nieuwe vraagstukken en uitdagingen”, zegt Marc Smolders, preventieadviseur bij intercommunale Haviland en één van de initiatiefnemers van het overleg. “Zo brengt de omslag die lokale besturen voor hun wagenpark maken naar elektrische mobiliteit nieuwe veiligheidskwesties en aandachtspunten voort. Daarom is het belangrijk om te blijven leren, ook van elkaar. Het gaat vaak ook over gemeenschappelijke uitdagingen: hoe ga je om met een nieuw KB, hoe organiseer je inspecties bij organisaties met uiteenlopende dienstverlening, hoe ga je om met ernstige arbeidsongevallen, … Door de drempel te verlagen om met elkaar te overleggen, wordt de expertise continu, snel en efficiënt bijgeschaafd. Dat heeft alleen maar voordelen voor de lokale besturen en overheden waar we voor werken.”

Sterk netwerk

“Als preventieadviseur werk je niet op een eiland. Een sterk netwerk is van vitaal belang”, gaat Marc Smolders verder. “We bouwen een welzijnsbeleid uit, bereiden voor op mogelijke noodsituaties en helpen arbeidsongevallen voorkomen. Het is een mooi en uitdagend beroep, maar het kan ook zwaar zijn. Denk maar aan situaties met ernstige arbeidsongevallen met gewonden of doden. Dat kan er inhakken en op dat moment is het belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat. Als je beroep kan doen op gelijkgestemde collega’s, zowel inhoudelijk als mentaal, dan is dat een enorme steun.”

Lange historiek

De verantwoordelijken van de verschillende GIDPBW’s overleggen ondertussen al zo’n 25 jaar met elkaar. Het trimestrieel overleg tussen de diensthoofden groeide de voorbije 5 jaren uit tot een volwaardige Dag van de Preventieadviseur, die telkens op een andere locatie in Vlaanderen georganiseerd wordt. Stephan Verwee, algemeen directeur van Haviland: “Het belang van een sterke preventieadviseur kan niet overschat worden. Dankzij een preventieve aanpak kunnen tal van ernstige situaties op de werkvloer voorkomen worden. Crisissituaties kunnen daadkrachtiger ingeschat, opgevolgd en opgelost worden. Dankzij de expertise en uitwisseling in dit levendige netwerk, verzekeren lokale besturen en de deelnemende organisaties zich van een slagkrachtig preventie- en welzijnsbeleid.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?