Lenniks gemeentebestuur reageert op petitie Schapenstraat

Het Lennikse gemeentebestuur laat in een persbericht weten dat het recent vernomen heeft dat er een petitie is gelanceerd om enkele bezorgdheden rond de komende wegenwerken in de Schapenstraat aan te kaarten.

“Dit burgerinitiatief toont aan dat er een grote betrokkenheid is met dit belangrijke project, toch geven we graag wat meer context en duiding, specifiek over de parkeervoorzieningen rond de schoolsite van het Sint-Godelieve-Instituut. In ieder geval zal het schepencollege de initiatiefnemers van de petitie op korte termijn uitnodigen voor een constructief overleg zodat ook een aantal misverstanden de wereld worden uitgeholpen.”

“De hoofddoelstelling van het gehele project is de verkeersveiligheid te verhogen voor zowel automobilist, fietser en voetganger. De grootste verbetering zal merkbaar zijn voor de fietsers. Langs beide zijden van de weg worden brede en comfortabele fietspaden voorzien van 1,75m breed. Ter hoogte van de schoolsite van het SGI gaan deze fietspaden over naar even brede fietssuggestiestroken en worden extra brede voetpaden aangelegd (tot 2,5m breed). Tegelijkertijd met deze wegenwerken wordt het volledige rioleringsstelsel in één beweging mee vernieuwd.”

“Aan het parkeerbeleid in de Schapenstraat worden geen wijzigingen doorgevoerd na de werken. Er mag nog steeds op de rijbaan worden geparkeerd. In functie van de doorstroming en de veiligheid onderzoekt de gemeente evenwel de mogelijkheid om extra parkeermogelijkheden in de onmiddellijke omgeving, te creëren, zodoende dat buurtbewoners, hun bezoekers en deze van de bibliotheek enz, niet langer op de rijbaan hoeven te parkeren.”

“Het spreekt voor zich dat de mobiliteit rond een schoolomgeving een specifieke aanpak vraagt, vandaar de bestendiging van de halve schoolstraat. Tot slot is het schoolbestuur van het Sint-Godelieve-instituut ook bezig met werken op hun site. Naast de verbouwing van de schoolsite worden een 80-tal parkeerplaatsen op hun eigen terrein specifiek voorzien voor het (onderwijzend) personeel van de school. Hierdoor zal de (tijdelijke) parkeerdruk in de straat na het beëindigen van deze werken ook dalen.”, aldus de persmededeling van het gemeentebestuur.

De derde infovergadering over de werken in de Schapenstraat zal plaats vinden op 5 september 2019 om 19 uur in de Feestzaal, Schapenstraat 42 in Sint-Martens-Lennik.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?