Zoeken

Resultaten nieuws

“Het mogelijks verdwijnen van het STOP-principe”

Op om 14:28
Fietsersbond, Trage Wegen, Bond Beter Leefmilieu, Mobiel 21, Trein Tram Bus en Voetgangersbeweging lazen deze week het artikel in De Morgen waarin Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts duidelijk stelt dat voetgangers en fietsers niet langer de prioriteit moeten krijgen bij nieuwe investeringen. Hij verlaat daarmee het, tot op vandaag, decretaal …
Lees meer

Lenniks gemeentebestuur reageert op petitie Schapenstraat

Op om 23:17
Het Lennikse gemeentebestuur laat in een persbericht weten dat het recent vernomen heeft dat er een petitie is …
Lees meer

Lennik ondertekent het SAVE-charter voor veiliger verkeer

Op om 16:37
LENNIK – De gemeente ondertekende het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). De gemeente Lennik is de 72ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent. Tijdens de gemeenteraad van 24 november 2014 diende raadslid Lien De Slagmeulder (N-VA-Lennik²) een voorstel in om het Save charter te ondertekenen. …
Lees meer

Voorkeursstandpunt over scenario’s modernisering Halse kanaalomgeving

Op om 22:28
HALLE – Het Halse schepencollege heeft een standpunt ingenomen in verband met de modernisering van het kanaal. Het Kanaal Brussel-Charleroi doorkruist de stad Halle en bepaalt in grote mate mee haar ruimtelijke omgeving. Het kanaal is een klasse IV vaarweg, maar de infrastructuur voldoet niet meer aan de normen van een klasse IV vaarweg en moet dus …
Lees meer

Borden fietsstraat zijn onvoldoende voor fietsveiligheid

Op om 12:17
Met het oog op het nieuwe schooljaar dat volgende maand start, plaatste Groen Gooik in de Zwartschaapstraat en de …
Lees meer

Fietsersbond vraagt nog meer aandacht voor zwakke weggebruiker in Masterplan …

Op om 11:32
DILBEEK - Het Masterplan Dilbeek Centrum krijgt vorm. Principe keuzes worden gemaakt met al vrij concrete invullingen per straat. De Fietsersbond acht het opportuun om hierop advies en bedenkingen te formuleren. De Fietsersbond wil een zo fietsvriendelijk mogelijke uitvoering van de plannen bekomen. Als kinderen veilig kunnen fietsen, is het veilig voor …
Lees meer

Pepingen ondertekent SAVE-charter

Op om 08:56
Tijdens de 24ste Roefeldag ondertekende de gemeenteraad van Pepingen het SAVE-charter. De vzw Ouders van Verongelukte …
Lees meer

SAVE charter Ouders van Verongelukte Kinderen unaniem goedgekeurd

Op om 08:20
Op de Pepingse gemeenteraad keurde de LVB – Lijst van de Burger meerderheid samen met de andere partijen het SAVE …
Lees meer

CD&Vplus, sp.a vooruit en Open VLD gaan voor een constructief toekomstproject

Op om 21:44
CD&Vplus, sp.a vooruit en Open VLD hebben samen de intentie uitgesproken om te gaan voor een constructief …
Lees meer

Groen Pajottenland richt Krommestraat in als fietsstraat en lanceert Lenniks …

Op om 11:21
Lennik is de scholengemeente van het Pajottenland. Dat is een belangrijke troef. Maar op de eerste schooldag kwamen de …
Lees meer

Luchtvervuiling is geen ‘ver-van-mijn-bedshow’ in het Pajottenland

Op om 16:03
'Wie gaat winkelen in Lennik of producten koopt op de Boerenmarkt aan de rotonde van Gooik, krijgt er gratis een hap …
Lees meer

Lezing rond mobiliteit door Joris Willems

Op om 09:57
Op maandag 11 september organiseert het gemeentebestuur van Asse in het cultuurcentrum een lezing rond het thema …
Lees meer

Leerlingen uit SGI krijgen uitleg over dode hoek in week rond fiets

Op om 14:26
LENNIK – Het Sint-Godelieve Instituut wil haar leerlingen stimuleren om zo veel mogelijk met de fiets naar school te komen. Daarom wordt er een hele week gewerkt rond het ecologische vervoermiddel. STOP-principe Tussen de 25% en de 30% van de scholieren van het SGI komt regelmatig met de fiets naar school. Drie procent komt te voet en de rest wordt …
Lees meer

Lennikse ‘Halve Schoolstraat’ verplaatste problemen

Op om 10:19
LENNIK- Volgens omwonenden heeft de ‘Halve schoolstraat’, die de gemeente invoerde om de veiligheid van de leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut te bevorderen, de problemen verplaatst naar de omliggende straten. De gemeente wil met de ‘Halve maatregel’  de veiligheid van de leerlingen bevorderen zonder een aantal bewoners …
Lees meer

Schoolstraat Sint-Godelieve-Instituut treedt maandag invoege

Op om 15:45
SINT-MARTENS-LENNIK - Na enkele eerder genomen ingrepen treedt  op maandag 20 april 2015 de halve schoolstraat in voege. Dat wil zeggen dat op het einde van elke schooldag het verkeer komend van de N8/Ninoofsesteenweg wordt omgeleid via de Processiestraat. Voor het verkeer komend van de N282/Brusselsestraat – Doelestraat blijft doorrijden …
Lees meer

Lenniks Gemeenschapsonderwijs krijgt veiligere schoolomgeving

Op om 16:23
LENNIK – Na de paasvakantie moet de omgeving van de scholencampus van het gemeenschapsonderwijs er heel wat veiliger bij liggen. De school heeft ingangen langs de Frans Devoghellaan en de Karel Keymolenstraat.  ‘Het grootste knelpunt ligt op de Keymolenstraat. ’s Morgens en ’s avonds is het daar heel druk, heerst er chaos en …
Lees meer

Fietsersbond vraagt veilige en nieuwe fietsroutes naar scholen

Op om 12:22
LENNIK – De zebrapaden krijgen een nieuwe laag verf en er komen borden om de schoollocaties duidelijker te maken. De Fietsersbond formuleerde voorstellen om het potentieel van voetgangers en fietsers voor schoolverkeer nog te verhogen. “De vernieuwde zebrapaden zijn een positief signaal. Is Lennik hiermee de weg naar een veilige en …
Lees meer

“Vermijdt de drukte rond de Sint-Godelieve-scholen”

Op om 11:42
"Gebruik de  pendelparkings, gebruik het openbaar vervoer of doe aan carpooling.” SINT-MARTENS-LENNIK – De werken aan de nieuwbouw voor de basis- en middelbare school van het Sint-Godelieve-Instituut zitten op schema. De school en de gemeente vragen om vanaf de eerste schooldag zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer …
Lees meer

Fietsersbond wil trager verkeer in Langestraat in afwachting aanleg fietspaden

Op om 12:29
GOOIK / GALMAARDEN / HERNE - De Fietsersbond vraagt zich af of er ooit fietspaden komen op de Langsetraat (N272). In afwachting van de aanleg ervan wil Fietsersbond het snelheidsregime van 70 naar 50 km/u brengen. De N272 tussen Kester en Vollezele, beter gekend als de Langestraat, is een erg drukke verbindingsweg waar naast auto's, ook Lijn-bussen en …
Lees meer

Voorlopig circulatieplan Sint-Godelieve-scholen loopt goed

Op om 20:32
LENNIK – De leiding van de Sint-Godelieve-scholen heeft een heel jaar hard gewerkt aan de voorbereiding van een veilig verkeersplan dat maandag in werking trad bij de aanvang van de bouwwerken. De ouders kregen nu ook een vragenlijst waarmee ze opmerkingen en voorstellen kunnen formuleren. “We zijn hier een heel jaar mee bezig geweest en we …
Lees meer

Wijkcomité Sint-Rochus stelt prioriteitenlijst op

Op om 10:53
HALLE – Voor het verkeersnetwerk in Halle staan er voor de toekomst aanpassingen op het programma. Daarom maakte het wijkcomité Sint-Rochus een bescheiden prioriteitenlijst. Volgens het wijkcomité zou er prioriteit moeten worden gegeven aan de voorgestelde flankerende maatregelen. Dat zou best gebeuren voor de grote ingrepen, vertellen …
Lees meer

Resultaten agenda

Er werden geen agendapunten met de gekozen zoekopdracht gevonden.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?