Lenniks bedrijf heeft oplossing voor corrosieprobleem Leopold II-tunnel

BRUSSEL / LENNIK - De Leopold II-tunnel (en diverse andere tunnels) in Brussel zijn er erg aan toe. Betonrot is opgetreden als gevolg van jarenlange insijpeling van hemelwater dat in de winter veel chloriden bevat door het strooizout. Firma's zoals Anotec uit Lennik zijn wereldwijd actief in het beschermen van betonstructuren met een waterzuiveringsinstallatie.

“De betonwapening die een betonstructuur stevigheid en duurzaamheid geeft, is normaliter ingebed in beton met een hoge pH waardoor het staal niet roest. Door de chloriden, het vocht en de aanwezigheid van zuurstof wordt de betonwapening op korte tijd gevoelig voor corrosie. Corrosie is een traag proces maar heeft een immense impact op grote structuren op het gebied van veiligheid, levensduur, ...” , zegt Johan Van Hemelryck, zaakvoerder van Anotec bvba.

“Dit corrosieproces is niet omkeerbaar maar kan volledig stilgelegd worden door het toepassen van zogenaamde kathodische bescherming.  Dit is een elektrochemisch procédé waarbij er anoden worden opgeofferd ten voordele van de kathode, namelijk de betonwapening.  Door toevoeging van elektronen, komende van de anoden, wordt elke vorm van corrosie stopgezet”, zegt Johan Van Hemelryck .

Het is volgens Van Hemelryck dan ook uiterst interessant om deze techniek toe te passen op de Brusselse tunnels.  Enerzijds worden de slechtst mogelijke gedeelten zoveel mogelijk vervangen, anderzijds wordt er meteen ook een kathodische bescherming op aangebracht zodat het corrosiefenomeen stopt en kan gemonitord worden. Op deze manier kan met een minimum investering een kunstwerk als de Leopold II-tunnel de levensduur met vele tientallen jaren verlengd worden.

Deze techniek is wereldwijd gekend en toegepast.  In België echter uiterst zelden omdat de bestekteksten voor openbare aanbestedingen geen gewag maken van deze techniek.  Een zeer grote lacune die dringend moet opgelost worden.

Firma's zoals Anotec te Lennik zijn wereldwijd actief op dit gebied.  Anotec heeft o.a. de grootste betonstructuur in België met dit corrosie beschermingssysteem uitgerust, nl de waterzuiveringsinstallatie te Brugge met 20.000 m2 staaloppervlak.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?