Expo : Halle tijdens de Eerste Wereldoorlog

HALLE - Nog tot eind februari kan je in de Oude Post in Halle de Eerste Wereldoorlog expo 'Les Allemagnes sont la' bezoeken. De tentoonstelling werd vrijdagavond officieel geopend.

Aan de naam van de expositie hangt een verhaal : 'Les Allemagnes sont la' waren immers de woorden van een lid van de Halse burgerwacht op het ogenblik dat de Duitse voorhoede vanuit Stroppen op 20 augustus 1914 de Halse binnenstad introk.

Deze titel dekt een tentoonstelling gewijd aan Halle en WO I, die wordt georganiseerd door den AST, de koninklijke Geschied- en Oudheidkundige kring Halle en de Erfgoedcel Pajottenland- Zennevallei. De expo brengt de oorlogsperiode tot leven aan de hand van talrijke foto's, documenten, affiches, archeologische vondsten, beeldmateriaal, wapens en kostuums.

Halle onder de bezetting

Een eerste deel is gewijd aan de soldaten uit Groot-Halle die deelnamen aan de Groote Oorlog: de gesneuvelden, zij die het overleefden, de krijgsgevangenen. Een ander deel schetst Halle onder de Duitse bezetting : De hulpacties, het verzet, de pers, het onthaal van de vluchtelingen, en het Activisme, waarin Jan Boon, de latere directeur van het N.I.R., en de Groeningerwacht een belangrijke rol speelden, het socio-culturele leven, dat op een laag pitje verder leefde, maar waar we toch zien hoe bepaalde verenigingen precies in die periode ontstonden. Tot slot wordt ook getoond hoe Halle, Buizingen en Lembeek dat oorlogsleed verwerkten en herdachten.

Wie 'Les Allemagnes sont la' wil bezoeken kan tot 28 februari een bezoek brengen aan de Oude Post langs de Kardinaal Cardijnstraat. De expo is open op  donderdag van 10u tot 12u en op zaterdag en zondag van 10u tot 12u en van 14u tot 18u. Groepen kunnen de tentoonstelling ook tijdens de week bezoeken na afspraak met Andre Vancutsem via 02 361 59 77

De Meiboom

In de marge van 'Les Allemagnes sont la' loopt in Den Ast de tentoonstelling : 'WO I door de ogen van de leerlingen van De Meiboom'. De leerlingen van de Halse kunstenacademie lieten hun creativiteit de vrije loop en werkten rond het thema van 'De Eerste Wereldoorlog'. Het resultaat is nog tot 18 maart vrij te bezoeken in Den Ast, Meiboom 16, 1500 Halle.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?