Lennik zonder verlammende conflicten vernieuwend, respectvol en correct besturen

Als gevolg van haar verkiezingsoverwinning wil N-VA – Lennik – Kwadraat de gemeente Lennik de volgende jaren besturen. Dit geldt evenzeer voor de lijsttrekker Geert De Cuyper die het meeste aantal voorkeurstemmen behaalde en bereid is de taak van burgemeester op te nemen.

“Toen zondagavond de laatste resultaten bekend werden  bleek dat N-VA – Lennik Kwadraat en Groen de verkiezingen wonnen. N-VA – Lennik Kwadraat wil een meerderheidsbestuur op de been brengen gericht op een ander en open beleid en roept ter zake alle democratische politieke krachten op om met een open geest de toekomst van Lennik uit te tekenen zonder rancune en zonder taboes en zeker zonder de duidelijke winnaars van de verkiezingen uit te sluiten”, zegt Geert De Cuyper.

 De Lennikse kiezer heeft de kaarten echter niet eenvoudig geschud. “Er zal tussen de partijen moeten onderhandeld worden waarbij er niet alleen naar gestreefd moet worden mathematisch een (comfortabele) meerderheid te hebben, doch waarbij het er eveneens op zal aankomen de volgende jaren zonder verlammende conflicten Lennik vernieuwend, respectvol en correct te besturen”, meent De Cuyper.

De huidige Open VLD- CD&V- bestuursploeg heeft geen meerderheid meer.  “Nog nooit behaalden N-VA – Lennik Kwadraat en Groen zoveel zetels in Lennik.  Mevrouw De Knop verklaart in de pers dat zij ervoor kiest om opnieuw met de CD&V in zee te gaan. Blijkbaar heeft zij de verkiezingsuitslag nog niet geanalyseerd. Het huidige bestuur werd alleszins duidelijk gesanctioneerd door de kiezer. We moeten naar de wil van de Lennikenaar luisteren en een weloverwogen beslissing nemen, verklaarde Hendrik Schoukens van Groen aan de pers. Mevrouw De Knop heeft hier blijkbaar geen oren naar en wil verder gaan met ‘haar beleid‘ van de vorige meerderheid dat door de Lennikse kiezer niet gesmaakt werd.  De CD&V heeft nog niet gereageerd. Dit is begrijpelijk op basis van haar verkiezingsuitslag”, besluit De Cuyper.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?