Lennik weigert wegenis verkaveling Veldstraat

Projectontwikkelaar N.V. Novus heeft opnieuw een aanvraag ingediend om een stuk van het woonuitbreidingsgebied tussen de Veldstraat en de Frans Vandersteenstraat aan te snijden. Bij de behandeling van de vraag van de ontwikkelaar om het wegennet uit te breiden, was er een grote delegatie buurtbewoners aanwezig.

Het vorig project werd door de gemeente geweigerd. Nu is er opnieuw een verkavelingsaanvraag in woonuitbreidingsgebied op basis van een uitzonderingsclausule (groepswoningbouw). Het project voorziet een verkaveling met 28 loten met woningen met 3 of 4 gevels die in 4 fases zou gerealiseerd worden.

De wegenis moest nog door de gemeenteraad behandeld worden. De projectontwikkelaar vraagt de bestaande weg te mogen verbreden en de wegenis in de verkaveling uit te breiden. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Heidi Elpers werd er in de aanvraag geen rekening gehouden met de bestaande wegen. “Door dit project worden,  die grenzen aan de Frans Vandersteenstraat, helemaal ingesloten zodat de eigenaars niet kunnen deel nemen aan de woonuitbreiding. Zoals vorige keer ontbrak er in het dossier een visie van de ontwikkelaar op het volledige gebied”, zegt Elpers. Over die visie werd er op de gemeenteraadszitting zelf nog enkele zinnen aan de tekst toegevoegd.

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper: “Acht dagen geleden wordt er ons gevraagd om te stemmen over de wegenis van een deel van het gebied en nu moeten we een totaalvisie over het hele gebied stemmen. Ik vind geen enkel bezwaarschrift in het dossier terwijl er toch veel werden ingediend. We vinden dit een slecht samengesteld dossier.”

“Er moet een totaalvisie van de projectontwikkelaar over het hele gebied komen. Er werd geen duurzame en aanvaardbare visie voorgelegd. De bezwaarschriften zitten normaal in het dossier van de bouwaanvraag. U had dat dossier moeten vragen”, aldus Elpers.

Uiteindelijk keurde de voltallige gemeenteraad eenparig de weigering van de wegenis goed, gevolgd door een applaus uit het publiek.

Met dit weigeringsbesluit in de hand kan het college van burgemeester en schepenen ergens in december de bouwaanvraag weigeren. De projectontwikkelaar kan dan in beroep gaan bij de deputatie.

Zie ook:

Lennik tegen in 2014

Bouwprojecten overspoelen Lennik


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?