Lennik verkoopt gebouwen via online biedingsplatform

Het meerjarenplan van Lennik voorziet de verkoop van verschillende onroerende goederen. De verkoop van het onroerend goed gelegen op de Kroonstraat 25 te 1750 Lennik is hier één van.

De gemeenteraad ging op 25 mei 2022 principieel akkoord dat het onroerende goed gelegen op de Kroonstraat 25 en kadastraal gesitueerd te Lennik, 1ste afdeling, sectie E, nr 712 f2 met een vermoedelijke oppervlakte van 400 m² verkocht wordt.
Het gebouw in het centrum werd op de gemeenteraad omschreven als de "vorige vorige" brandweerkazerne en biedt momenteel nog plaats aan het Rode Kruis, afdeling Lennik-Gooik. Zij verhuizen naar de vorige brandweerkazerne in de Karel Keymolenstraat.

Daarnaast ging de raad voor maatschappelijk welzijn principieel akkoord dat ook het onroerende goed gelegen op de Frans Van der Steenstraat 119 en kadastraal gesitueerd te Lennik, 1ste afdeling, sectie G, nr 60l met een vermoedelijke oppervlakte van 216 m² te koop wordt aangeboden.
Hier gaat het om een woonhuis van het OCMW dat als noodwoning en opvang van mensen gebruikt werd. 

Beide gebouwen worden verkocht via het online biedingsplatform COVAST.

Archief

Lennik verkoopt drie gebouwen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?