Lennik verkoopt drie gebouwen

De gemeente Lennik koopt gebouwen aan, maar gaat ook gebouwen verkopen. Een woning in de Frans Vandersteenstraat, de garage in de Kroonstraat en de Tramstatie in Eizeringen zouden in 2022 onder de hamer gaan, als ze vrij zijn. Maar ook het Vetkot staat op het lijstje.

Gemeenteraadslid Geert De Cuyper kaartte deze geplande verkopen aan op de gemeenteraad van 23 februari, omdat ze niet door de gemeenteraad werden goedgekeurd en omdat het College op de Gemeenteraad van december tijdens de bespreking van het aangepaste meerjarenplan geen antwoord kon geven over een bedrag van 953.395€  dat voorzien was voor verkopen van terreinen en gebouwen. Een dag later kreeg De Cuyper wel een lijst van de Algemene Directeur.

De Cuyper vernam zo de geplande verkoop van:

- Woning Frans Van der Steenstraat (Opvangwoning): 220.000 €

- Garage Kroonstraat (Oorspronkelijk gebouwd als voorlopige brandweerkazerne en nu gebruikt door het Rode Kruis): 250.000€

- Tramstatie Eizeringen: (In gebruik als COVID-test-centrum): 483.395€

“De Gemeenteraad is nochtans bevoegd voor de beschikking over onroerende goederen. Het is voor mij daarom verwonderlijk dat het college is overgegaan tot schattingsverslagen zonder dat de gemeenteraad vooraf een principiepsbeslissing had kunnen nemen over de verkoop van deze onroerende goederen. Ik kon ook, in de meer dan 300 blz bijlagen van het meerjarenplan, hierover niets terug vinden. Bovendien bleven de collegeleden me op de gemeenteraad van december het antwoord schuldig terwijl ze op het college van begin december 2021 de aanpassing van het meerjarenplan hadden besproken en dus zeker ook de verkoop van onroerende goederen om fouten uit het recente verleden te compenseren en nutteloze aankopen van onroerend goed en verkeerde inschatting van de kosten van het gemeentehuis en de nieuwe feestzaal, pogen recht te zetten. Waarschijnlijk hoopte men dat deze verkopen in het uitgebreide bundel onopgemerkt zou blijven en dat men in alle stilte en geheimdoenerij kon verder werken en vooral de gemeenteraadsleden van de oppositie belangrijke informatie onthouden. Ik had het toevallig wel gelezen.”

De Cuyper stelde daarop een reeks vragen naar meer informatie. Hij had ook gezien dat er ook een bedrag van 1.000.089  € is ingeschreven.

Masterplan

Volgens schepen Johan Limbourg wil het college helemaal niet doen aan geheimdoenerij. “Bij de behandeling van het meerjarenplan in december dachten wij dat uw lijst van 37 vragen zou behoren tot een schriftelijke vraag waar wij u correcte bedragen over zouden maken, want we kennen ze ook niet allemaal uit het hoofd."

“In het kader van het masterplan infrastructuur en om een efficiënt gebruik van middelen te bekomen, is het patrimonium doorgelicht. Er werd een inventaris gemaakt om te zien in welke mate gebouwen efficiënt werden gebruikt. Er werden schattingen uitgevoerd en ingeschreven in de meerjarenplanning. De schattingsbedragen, die in de meerjarenplanning staan ingeschreven zijn lagere bedragen, om niet tot overschattingen te komen als er tot een verkoop wordt over gegaan.”

“Het is de bedoeling om de gebouwen, die opgelijst zijn, te verkopen op het moment dat ze vrij van gebruik zijn en als de gemeente er geen invulling meer voor heeft. De gebouwen, die in de lijst 2022 staan, zullen naargelang van de vooruitgang van het dossier kunnen verkocht worden.”

Vetkot

“Er staan in het meerjarenplan ook een bedrag van 1.000.089 € ingeschreven voor de verkoop van het Vetkot (Nvdr: Oude Tramstatie). Het is de bedoeling van de technische dienst eventueel te kunnen verhuizen naar een andere en betere locatie buiten het centrum”, aldus Limbourg.

De Cuyper vroeg zich af wat de gemeente dan met het Vetkot wil doen want dat gaat over de legislatuurperiode. "Als je de noodwoning verkoopt ga je toch een andere woning moeten voorzien om mensen in nood op te vangen. Maar nu weten de Lennikenaren eindelijk wat jullie in 2022 van plan zijn met die drie gebouwen."

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?