Leeuwse OCMW-thuiszorgdiensten krijgen nieuwe werkgever

SINT-PIETERS-LEEUW – Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw gaat het dienstenchequebedrijf en de thuiszorg- en poetsdiensten overdragen aan privéondernemingen en -organisaties uit de thuiszorg en de sociale economie.

De thuiszorgdiensten van het OCMW leggen al jaren een zware financiële druk op de organisatie. Ondanks grote inspanningen om het verlies in te perken, bleef de activiteit verlieslatend.

Het Leeuwse OCMW ziet de thuiszorgdiensten niet als een kerntaak voor het OCMW.  Meerdere OCMW’s in andere gemeenten hebben reeds hun thuiszorgdiensten overgedragen.

Schoonmaak in het kader van dienstencheques

Het OCMW vond geen overnemer die alle 22 werknemers tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden wilde overnemen. Verschillende dienstenchequebedrijven zegden toe om alle werknemers die het wensen een job aan te bieden tegen hun arbeidsvoorwaarden. Het OCMW gaat een jobdate organiseren waar ze kennis kunnen maken met de dienstenchequebedrijven.

Opmerkelijk is ook dat de klanten die de betrokken personeelsleden bezochten, eventueel mee overgedragen worden aan de dienstenchequebedrijven die de personeelsleden overnemen. Zo kunnen de werknemers bij hun vertrouwde klanten aan het werk blijven.

Het OCMW gaat aan de werknemers die naar dienstenchequebedrijven overstappen een opzegvergoeding uitbetalen ter compensatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Het gemeentelijk dienstenchequebedrijf wordt stopgezet op 1 juli 2015.

Achter de schermen zijn de diensten van het OCMW volop bezig met de verdere onderhandelingen en voorbereidingen voor deze overdracht.

“We stellen als organisatie alles in het werk om de overdracht zo goed en zo vlot mogelijk te laten verlopen en dit aan de beste voorwaarden voor OCMW-personeelsleden en klanten. Het OCMW zal niemand in de kou laten staan en zal niet verzaken om iedereen op weg te helpen naar werk. Ook de klanten zullen wij in contact brengen met de nieuwe dienstverlenende organisatie. Personeelsleden kunnen hun klanten dus blijven verzorgen en dat is zeker een geruststelling voor beide partijen.” aldus OCMW-voorzitter Paul Defranc.

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg

Voor deze dienst zijn de onderhandelingen nog aan de gang. Verschillende organisaties zouden bereid zijn om deze dienstverlening in haar geheel over te nemen met behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 25 werknemers. Deze dienst wordt wellicht eind 2015 stopgezet.

Verdere dienstverlening van het OCMW

Het OCMW zal inzake thuiszorg een ondersteunende rol blijven spelen. De taak van de thuiszorgdiensten zal er in de toekomst in bestaan de dienstverlening op te volgen en te evalueren. Klanten zullen dus nog steeds terecht kunnen bij het OCMW voor vragen over verzorging, schoonmaak, vervoer, maaltijden en dergelijke. Het OCMW zal hen bij hun vragen en noden ondersteunen en begeleiden. In dat kader werkt het OCMW aan een zorgloket voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?