Leeuw wil capaciteitsprobleem scholen oplossen waar het zich stelt

SINT-PIETERS-LEEUW -Het is bekend dat Leeuw kampt met een groot capaciteitstekort . Bijkomende capaciteit moet er volgens het schepencollege komen waar het capaciteitsprobleem zich hoofdzakelijk stelt, met name in het dichtst bevolkte gebied: Negenmanneke – Zuun – Ruisbroek –  Rink.

Het gemeentebestuur werkt aan concrete plannen om een capaciteitsuitbreidng van een 400-tal plaatsen tot stand te brengen, dit van zodra de Vlaamse overheid met capaciteitsmiddelen voor onze gemeente over de brug komt.

  Voor het schooljaar 2013-2014 bedroeg de totale capaciteit van de Leeuwse basisscholen 3 105 plaatsen. Er wonen 3 997 kinderen tussen 2 en 12 jaar in de gemeente. Indien al de Leeuwse kinderen binnen de gemeente naar school zouden gaan, is er een tekort van 892 plaatsen.

In totaal hebben zich vorig schooljaar 277 kinderen aangemeld voor de Leeuwse basisscholen. 69 daarvan hebben geen school toegewezen gekregen omdat de scholen van hun keuze al volzet waren. Quasi alle kleuterklassen hebben de maximumcapaciteit bereikt.

Nieuwe school in Zuun/Negenmanneke voor circa 300 kinderen

Het gemeentebestuur bekijkt een aantal concrete mogelijkheden om een volledig nieuwe lagere school te bouwen of te laten bouwen in Zuun/Negenmanneke met een capaciteit  van circa 300 kinderen. Het oude voetbalveld “Wilderveld” komt hiervoor alvast niet in aanmerking (zie punt 9).

Uitbreiding capaciteit nieuwe school Den Top aan de Garebaan

Op de nieuwe site van school “Den Top” aan de Garebaan zullen zes bijkomende klaslokalen gemaakt worden om de doorstroming van de kinderen uit Oudenaken/Berchem mogelijk te maken (zie punt 10.4).

Er wordt onderzocht waar deze bijkomende klaslokalen best kunnen worden ingepland, zodat de turnzaal optimaal gebruikt kan worden volgens het principe van de brede school. Verenigingen moeten op soepele wijze ’s avonds gebruik kunnen maken van deze infrastructuur.

Dorpsschool voor Oudenaken/Berchem

De afstand is een belangrijk criterium van voorrang bij de toewijzing van de beschikbare plaatsen in de scholen. Daardoor dreigen de kinderen van Oudenaken/Berchem overal uit de boot te vallen.

Door de school Puur Natuur (die thans een vestiging is van De Wegwijzer in Ruisbroek in de toekomst) te verbinden aan Den Top kunnen we de ouders een vlotte doorstroming voor hun kinderen garanderen naar de school “Den Top” aan de Garebaan.

Puur Natuur blijft dus behouden als dorpsschooltje. De  kleuters zullen hun intrek nemen in de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Ook hier wordt het principe van de “brede school” toegepast, zodat de lokalen ter beschikking blijven van de plaatselijke verenigingen.

Daarnaast wenst het bestuur Puur Natuur uit te breiden met een eerste en tweede leerjaar en dit – voorlopig -   op de site van de pastorij in Oudenaken (en dusniet in de Molenborre) en dit vanaf het schooljaar 2016-2017. Na enkele jaren zal, samen met de directie, leerkrachten en ouders, geëvalueerd worden of dit eerste en tweede leerjaar in Oudenaken kunnen blijven, dan wel beter geïntegreerd worden in de school “den Top” aan de Garebaan. Het gemeentebestuur blijft vasthouden aan het  principe dat geen lestijden ten laste van het gemeentebestuur worden genomen

10.5 Masterplan voor vernieuwing gebouwen Wegwijzer en Populiertje

Naast de capaciteitsuitbreiding dient ook werk te worden gemaakt van de vernieuwing van de bestaande schoolinfrastructuur. Zowel voor de Wegwijzer als voor het Populiertje zal een globaal vernieuwingsplan worden opgesteld. Voor de financiering zal een beroep gedaan worden op de financieringsmogelijkheden van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?